Hogere zorgpremies door stijgende medicijnkosten

Gemeentepolis

Het Zorginstituut Nederland weet ons te melden dat de uitgaven voor het gebruik van medicatie bij een ongewijzigd beleid in 2021 zullen oplopen tot 5,1 miljard euro per jaar, daar we in 2016  (cijfers nog onder voorbehoud) al een stijging hadden van 2,7 % naar 4,6 miljard euro. Dat betekent een forse stijging van 500 miljoen euro op jaarbasis en die kosten zullen ergens vandaan moeten komen.

Meer medicatie in basispakket

De stijging van deze kosten is te wijten aan het feit dat er meerdere, dure medicijnen voor noodzakelijke behandelingen in het basispakket zijn gekomen. Echter betekent het ook weer dat de zorgkosten weer zullen worden gedrukt, doordat deze medicatie ook juist een goede behandeling vormen.

Stijgende zorgpremie 2019

Net als bij eerdere berichtgeving, laten de zorgverzekeraars weten, dat ze allemaal rode cijfers hebben over de afgelopen jaren. Zij raken aardig door de reserves heen. Er zijn nog wel voldoende reserves, echter deze dienen zij vanuit de Europese Unie achter de hand te houden om niet om te vallen. Dhr. Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW, heeft al vaker geopperd dit te veranderen, maar dit zit er voorlopig nog niet in. Het zit er dus dik in dat de kosten van de zorgpremie 2019 fors hoger zullen uitpakken dan dat we zouden wensen, daar het eigen risico van de zorgverzekering ook is bevroren tot 2022.

Starten met het vergelijken van je zorgverzekering belangrijker dan ooit.

Hoe kun je bijdragen aan een verlaging van de zorgkosten? Eind 2006 zijn we naar het huidige stelsel overgestapt. Het idee hierachter is dat de marktwering verbeterd zou worden. Doordat de consumenten overstappen stijgt de kwaliteit en daalt de prijs van de verzekering, omdat de zorgverzekeraars meer moeten concurreren met elkaar. Echter is nog steeds een groot gedeelte van de Nederlanders nog nooit overgestapt van zorgverzekeraar! Als we daar dit jaar verandering in kunnen brengen, zal dit zeker het volgende jaar van invloed zijn op de prijzen van de verzekeraars.

Vanaf 12 November moeten alle prijzen van alle verzekeraars bekend gemaakt zijn en dan bestaat de mogelijkheid weer om je zorgverzekering te vergelijken. Wij adviseren dan ook dit echt te doen. Ook al bespaart je nu maar een paar euro op jaarbasis, het werkt altijd in je voordeel!

Last Updated on 29 maart 2020 by Frans Kooning

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.