Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

vergelijken zorgverzekering 2013

Welke keuzes u maakte voor uw zorgverzekering in 2013

1 nov 2013

Binnenkort zijn alle zorgpremies voor 2014 bekend en kunt u gaan kiezen of u wel of niet wilt overstappen. Alvorens we het nieuwe jaar starten blikken we terug op de zorgverzekeringsmarkt in 2013. Welke keuzes maakten verzekerden voor 2013?

Natura, restitutie of een combinatie?
In Nederland kennen we drie verschillende polissen. De naturapolis, verzekerde heeft recht op zorg, de restitutiepolis, verzekerde heeft recht op vergoeding van zorgkosten, en de combinatiepolis, de aanspraak op natura of restitutie verschilt per soort zorg. De naturapolis was zeer populair in 2013 terwijl de combinatie- en restitutiepolissen juist minder gekozen zijn. Echter geeft 36% van de verzekerden aan niet te weten wat voor soort polis hij of zij heeft. De belangrijkste redenen voor het kiezen van een polis zijn de collectiviteitskorting, de premie van de basisverzekering en de dekking van de aanvullende verzekering. Benieuwd naar de verschillen tussen natura en restitutie? Lees dan hier wat deze polissen inhouden.

Individueel vs. collectief
In de afgelopen vijf jaar kiezen verzekerden steeds meer voor een collectieve zorgverzekering in plaats van een individuele. In 2013 is ruim 69% van de verzekerden collectief verzekerd. Wanneer we kijken naar het soort collectieve verzekeringen is in 2013 bij het werkgeverscollectief een daling te zien van ongeveer een half miljoen naar 6,1 miljoen verzekerden. In ditzelfde jaar kozen 5,2 miljoen verzekerden voor een gelegenheidscollectief waar dit er in 2012 nog 4,7 miljoen waren. Bij gelegenheidscollectiviteit kan gedacht worden aan koepelorganisaties, verenigingen, bonden, etc. In 2013 betaalden individueel verzekerden gemiddeld een basispremie van €1.262. De basispremie voor collectief verzekerden ligt hoger (€1.289) maar door de korting komt de betaalde premie gemiddeld op €1.190 uit.

Aanvullende verzekeringen
In 2013 daalt het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering van 88% naar 85%. Slechts 0,19% van de verzekerden koos voor een aanvullende verzekering van een andere zorgverzekeraar dan de verzekeraar waarbij de basisverzekering is afgesloten. Ruim 20% van de zorgverzekeraars hanteert acceptatievoorwaarden voor aanvullende verzekeringen. Voor tandartsverzekeringen ligt dit percentage op 56%. Deze voorwaarden hebben met name betrekking op de meest uitgebreide dekkingen.

Overstapgedrag*
Iets minder dan 92% van de verzekerden bleef in 2013 bij dezelfde zorgverzekeraar, wat ruim 2% minder is dan in 2012. Met het overstappen hebben verzekerden in 2013 bijna €53 miljoen aan premiekosten bespaard. Echter is ongeveer drie kwart van de verzekerden nog nooit van zorgverzekeraar gewisseld voor de basisverzekering. Van deze mensen heeft ruim 22% een overstap wel overwogen. Maar bijna vier op de tien niet-overstappers verwacht dat een overstap geen voordelen heeft. Als belangrijkste redenen om niet over te stappen noemen niet-overstappers dat zij tevreden zijn met hun huidige zorgverzekeraar, al jaren bij dezelfde zorgverzekeraar zitten en/of de werkgever/gemeente een deel van de premie of het eigen risico betaalt. Daarnaast is 9% bang om niet geaccepteerd te worden voor een aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar.

Wanneer we kijken naar alle verzekerden is te zien dat ruim de helft hiervan het ermee eens is dat het veel tijd en/of moeite kost om polissen te vergelijken en te achterhalen welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn door een andere verzekeraar. Verwachte belemmeringen na het overstappen zijn voornamelijk het uitzoeken onder welke voorwaarden zorg wordt vergoedt. Ook is ruim de helft van de verzekerden het er mee eens dat een overstap onverwachte kosten of “gedoe” met zich mee kan brengen. Vier op de tien verzekerden verwacht dat overstappen kan leiden tot het krijgen van minder goede zorg.

Het aftellen is begonnen
Nog even en dan kunt u weer de overweging maken om over te stappen van zorgverzekeraar. De laatste jaren zijn er steeds grotere veranderingen. Om alles wat gaat veranderen in 2014 goed te kunnen begrijpen is het goed om een blik terug in de tijd te werpen. Wat waren de belangrijkste veranderen in 2013? Klik op de link voor het vergelijken van de zorgverekering

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Reacties op dit bericht

Schrijf een reactie

Comment is te kort. Comment is te lang.
Uw naam is verplicht.
Uw emailadress is onjuist.
Verstuur als e-mail Printen Bewaar als PDF

Beste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.