Vergoeding mondhygiënist 2024

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist heeft een HBO-opleiding gevolgd en afgerond, de opleiding Mondzorgkunde of Mondhygiëne. Alleen personen die gediplomeerd zijn mogen de titel mondhygiënist voeren, dit kun je nakijken in het diplomaregister. Dit beroep is wettelijk geregeld in de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Geen verwijzing nodig

Je kunt rechtstreeks bij een mondhygiënist terecht, zonder een verwijzing van de tandarts. Een tandarts kan je wel doorverwijzen. Dit maakt voor de vergoeding van de behandeling geen verschil. Een mondhygiënist kan in dienst zijn van een tandarts of een zelfstandige praktijk hebben. Een mondhygiënist houdt zich bezig met het voorkomen van tandbederf, gaatjes in kiezen en tanden en tandvleesaandoeningen.

Wat doet een mondhygiëniste?

Een mondhygiënist is gericht op een goede mondverzorging en preventieve mondzorg. Deze preventieve mondzorg is gericht op het voorkomen van problemen. De mondhygiënist voorkomt en de tandarts repareert. De verrichtingen van een mondhygiënist zijn onder andere:
  • brengt je mondsituatie in kaart, hierna wordt een behandelplan voor je opgesteld
  • geeft voorlichting over het ontstaan van tandvleesaandoeningen
  • geeft instructie voor een goede gebitsverzorging
  • verwijdert plaque
  • verwijdert tandsteen
  • maakt worteloppervlakken glad
  • polijst het gebit
  • doet bacterieel onderzoek

Wat is de vergoeding mondhygiënist van je verzekeraar?

Vanuit het basispakket is er geen vergoeding voor de mondhygiënist. Voor kinderen tot 18 jaar is er wel een vergoeding mondhygiënist uit het basispakket. Mogelijk heb je recht op een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit een tandartsverzekering, mits je deze hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar. Vaak biedt de zorgverzekeraar ook bepaalde pakketten aan, zoals bijvoorbeeld een gezinspakket. Vanuit dit pakket heb je mogelijk ook recht op een (gedeeltelijke) vergoeding. Voor deze vergoeding mondhygiënist geldt geen eigen risico. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering worden alle vergoedingen waar je recht op hebt vermeld. Bekijk in de tabel de vergoeding per zorgverzekeraar.