Vergoeding chronische aandoeningen

Wat is een chronische aandoening?

 

 

 

 

 

 

Een chronische aandoening is een aandoening waarbij, ondanks dat er een behandeling wordt ingezet, er geen volledig herstel wordt bereikt. Een patiënt die een chronische aandoening heeft, is aangewezen op langdurige zorg. Een kenmerk is dat de ziekte geregeld terugkomt, vaak minimaal drie maanden duurt of minstens drie keer per jaar terug komt. Klachten van een chronische aandoening zijn wel te behandelen. Door medicijnen en therapieën kunnen de klachten mogelijk worden verminderd. De oorzaak van de ziekte is niet te verhelpen. Een chronische aandoening kan zowel psychisch als lichamelijk zijn.

Wat zijn voorbeelden van een chronische aandoening?

Er zijn veel lichamelijk chronische aandoeningen. Een aantal voorbeelden zijn:

Voorbeelden van een psychische chronische aandoening:

  • ADHD
  • PDD-NOS
  • Autisme
  • Asperger
  • Borderline
  • Schizofrenie
  • Manisch-depressief

Patiënten met een lichamelijke chronische aandoening hebben ook vaak psychische begeleiding nodig. Als er een chronische aandoening wordt geconstateerd moet een patiënt dit aanvaarden. Dit proces is zeker niet altijd gemakkelijk. De aandoening kan iemand veel beperkingen opleggen in de dagelijkse leefomstandigheden. Door een goede begeleiding leert de patiënt zo goed mogelijk om te gaan met de beperkingen die de aandoening veroorzaken.

Welke vergoeding wordt gegeven voor chronische aandoeningen?

De meeste zorg voor chronisch zieken wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie betaald vanuit het basispakket. Om in aanmerking te komen voor fysiotherapie vanuit het basispakket, moet worden voldaan aan de eisen, opgesteld door het ministerie van volksgezondheid. Deze eisen zijn te vinden op de pagina van de rijksoverheid.
De AWBZ zorgt voor de vergoeding van langdurige zorg. Dit is voor mensen met een ernstige beperking, door bijvoorbeeld een chronische ziekte, handicap of ouderdom. Onder de regeling van het AWBZ vallen verpleging, persoonlijke verzorging/begeleiding, verblijf en behandeling. Wanneer je een zorgverzekering hebt, ben je ook verzekerd voor de AWBZ. De AWBZ zorgt voor de vergoeding van langdurige zorg.