Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding begeleiding 2019

Welke vorm van thuisbegeleiding is er beschikbaar?

Een vorm van hulpverlening aan huis is thuisbegeleiding. De begeleiding is er op gericht om je zelfredzaamheid te vergroten en meer plezier in het leven te krijgen. Voor verschillende oorzaken is het mogelijk om een beroep te doen op begeleiding. Mensen die zelf hun problemen niet kunnen oplossen, zoals mensen met een aandoening, iemand die langdurig werkloos is, mensen met een verslaving, depressieve mensen die zichzelf verwaarlozen of gezinnen met opvoedingsvragen. Thuisbegeleiding is vaak ook nodig voor mensen die een ernstige ziekte hebben. Vaak zijn er meerdere problemen die er voor zorgen dat mensen begeleiding nodig hebben.Hierbij kun je ook denken aan begeleiding in de opvoeding of opvoedingsondersteuning. 
Problemen bij opvoeden is een heel gewoon probleem, wat vaak voorkomt. Opvoeden is namelijk niet altijd makkelijk. In sommige situaties kan professionele hulp de uitkomst zijn. De begeleider helpt je, bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, inzicht in ontwikkelingsfases van kinderen, en hoe opvoeding, verzorging en huishouden kunnen worden gecombineerd. Hierdoor kan je gezin weer fijner draaien. Afhankelijk van het probleem, word je gericht ondersteund door een begeleider. De begeleider organiseert en begeleidt de praktische zaken in je dagelijks leven en leert je, hoe je zinvol je dag kan besteden. De begeleiding kan een korte duur hebben, maar kan ook voor langere tijd van toepassing zijn. De medewerkers zijn breed opgeleide professionals, die ruime ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning bij je thuis. 

Wat is de vergoeding voor begeleiding thuis?

Mogelijk krijg je voor begeleiding een vergoeding vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Je hebt dan wel een indicatie nodig voor zorg vanuit de AWBZ. Deze indicatie kan door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) worden gegeven. Je kunt ook bij het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) loket van je gemeente vragen, of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor begeleiding. 

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding begeleiding 2019 scoort gemiddeld: 2 1 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.