Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding ergotherapie 2019

Ergotherapie

Ergotherapie is een behandeling die zich richt op de dagelijkse activiteiten van de cliënt. De cliënt van een ergotherapeut heeft - door geestelijke of lichamelijke klachten - allerlei praktische problemen in het uitvoeren van normale bewegingen in het dagelijks leven. Bij een bezoek aan een ergotherapeut, wordt de cliënt ondersteund en begeleid om de problemen in zijn dagelijkse leven te beperken. De cliënten van een ergotherapeut hebben bijvoorbeeld moeite met:

 • Het huishouden
 • De dagelijkse persoonlijke verzorging
 • Het uitvoeren van werk, studies of hobby’s.

De ergotherapeut doet er - samen met zijn cliënt - alles aan om deze problemen aan te pakken, met als doel de cliënt zijn dagelijks leven zo gemakkelijk en pijnloos te laten leiden. 

De ergotherapeut is er ook voor kinderen. Hij observeert kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met planmatig werken en geeft adviezen hoe hier mee om te gaan als leerkracht en ouders. Er worden adviezen gegeven over bijvoorbeeld de pengreep, met welke dikte potloden het kind het beste kan werken en er kunnen cursussen gegeven worden over (voorbereidend) schrijven door de ergotherapeut. Doordat de ergotherapeut in de natuurlijke omgeving van de klas meekijkt, zijn de adviezen daarop gericht en bruikbaar in de praktijk. 

Waarom kiezen voor ergotherapie?

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt aangepast aan de specifieke wensen van de cliënt. Het is een goede behandeling om weer zo normaal mogelijk te kunnen functioneren in de leef-, woon- en werkomgeving.

De ergotherapeut overlegt met andere betrokken disciplines (b.v. arts, fysiotherapeut) om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de cliënt. De behandeling die hierna wordt aangeboden, is niet gericht op de ziekte maar op de beperkingen waar de cliënt tegen aanloopt in het dagelijks leven. De cliënt wordt ondersteund in het opnieuw leren uitvoeren van bepaalde vaardigheden. Tevens kan het ook een groot verschil geven, wanneer de cliënt leert bepaalde activiteiten op een andere manier te doen dan hij voorheen deed. Dit kan namelijk het genees- of pijn proces beïnvloeden. Een ander voordeel van een bezoek aan de ergotherapeut, is dat deze ook de eventuele levenspartner kan adviseren. Hierdoor wordt zowel de cliënt als de levenspartner volledig ondersteund. Bij ernstige medische aandoeningen, kijkt de ergotherapeut ook mee naar tijdelijke of permanente hulpmiddelen of woningaanpassingen.

Wie komt er in aanmerking voor ergotherapie?

De zorgvrager die door een aandoening beperkingen heeft in zijn dagelijkse leven komt in aanmerking voor ergotherapie. Deze behandelingen van een ergotherapeut zijn vooral zinvol voor personen die bijvoorbeeld:

 • Moeite hebben met de handen en/of armen goed te gebruiken
 • Moeite hebben met lopen of pijn hebben bij het zitten
 • Stoornissen hebben in denk functies of stemmingswisselingen
 • Problemen hebben met aandacht, het geheugen of vermoeidheid.

De bovengenoemde aandoeningen kunnen namelijk veel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de persoonlijke dagelijkse zorg, de huishoudelijke zorg of de zorg voor de kinderen. 

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende zorgverzekering. De polis van je zorgverzekeraar biedt daarover meer inzicht. 

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding ergotherapie 2019 scoort gemiddeld: 8 4,4 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.