Vergoeding haptotherapie 2025

Wat is haptotherapie?

Deze therapie helpt mensen zich (weer) te laten openen voor hun gevoelsleven en dat van anderen. De therapie bestaat o.a. uit gesprekken met de therapeut, waaruit naar voren komt wat de gevoelsmatige betekenis is van jouw verhaal. Het is een therapie waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt erg belangrijk is. De gevoelsbeleving van de patiënt, hoe hij omgaat met zichzelf en met anderen, staat centraal. Het gevoel voor eigenwaarde, het belang van affectieve relaties, het belang van de gidsende kracht van gevoelens en het ontwikkelen van een authentieke open levenshouding is belangrijk in de haptotherapie.

Is haptotherapie geschikt voor lichamelijke en psychische klachten?

Haptotherapie is geschikt voor lichamelijke klachten waarbij geen direct lichamelijke oorzaak aanwezig is, zoals bijvoorbeeld: slaap- of concentratiestoornissen, vermoeidheid, spanningshoofdpijn, schouder- en nekpijn. Tevens is deze therapie geschikt voor gevoelsmatige en psychische klachten, zoals bijvoorbeeld:
  • ontevreden zijn over het eigen functioneren
  • prikkelbaarheid
  • zich onzeker voelen
  • relationele problemen
  • zich angstig voelen

Is het mogelijk om naast haptotherapie een andere therapie te ondergaan?

Meestal is dit wel mogelijk, het is wel belangrijk dat de therapeuten weten dat je twee verschillende therapieën ondergaat. Indien de therapeuten willen overleggen met elkaar is dit alleen mogelijk als jij hier zelf toestemming voor geeft.

Hoe weet ik of een haptotherapeut erkend is?

Een erkend (en geregistreerde) haptotherapeut dient te voldoen aan de eisen van de vereniging van haptotherapeuten, dit is de beroepsvereniging van hapthoterapeuten. Of er moet worden voldaan aan de eisen van de NFG, dit is de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De eisen die worden gesteld hebben o.a. betrekking op de opleiding, inrichtingseisen van de praktijk, nascholing en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is de vergoeding voor haptotherapie?

Vanuit de basisverzekering van je zorgverzekering, heb je geen recht op een vergoeding. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, om vast te stellen of je mogelijk recht hebt op een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering die je hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar.