Vergoeding ICSI (intracytoplasmatische sperma-injectie) 2023

Wat is intracytoplasmatische sperma-injectie?

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een vorm van reageerbuisbevruchting. Bij deze behandeling wordt in het laboratorium een spermacel ingebracht in een eicel met een kleine naald. Een ICSI behandeling vindt bijvoorbeeld plaats wanneer het sperma minder dan een miljoen zaadcellen bevat. De behandeling verloopt hetzelfde als een IVF behandeling. Afhankelijk van de leeftijd van de vrouw is de kans op zwangerschap per ICSI behandeling ongeveer 20 procent. Een ICSI behandeling kan om verschillende redenen plaatsvinden:
  • Er zijn minder dan 1 miljoen bewegende zaadcellen in het sperma aanwezig
  • Er zijn afweerstoffen(antistoffen) in het sperma
  • Na twee IVF behandelingen heeft geen bevruchting plaatsgevonden

Hoe is het verloop van een ICSI behandeling?

Het verloop van de behandeling is te vergelijken met de behandeling van IVF. De vrouw krijgt een hormoonbehandeling en bij de man wordt er een goede zaadcel uit het sperma gehaald. Het verschil in beide behandelingen is dat bij IVF duizenden zaadcellen worden samen gebracht met de eicellen in een reageerbuis. Bij ICSI wordt in het laboratorium slechts 1 zaadcel met 1 eicel samengebracht. Een paar dagen na de bevruchting, in een stadium van 8 of minder cellen, wordt het embryo in de baarmoeder geplaatst. Hierna is het afwachten of de innesteling plaats zal vinden.

Wat zijn de nadelen van een ICSI behandeling?

Er zijn nadelen aan deze methode. Echter is nog niet bekend of deze nadelen ook daadwerkelijk gevolgen hebben. De zaadcel moet met een naald tot in de eicel worden gebracht. Hiermee beschadigt de eicelwand. Hierdoor kiezen artsen bij voorkeur eerst voor de IVF methode. Bij de ICSI methode kiest de laborant een normaal ogende zaadcel. Echter kan hij niet zien of dit de beste cel is en vervalt hiermee de natuurlijke selectie tussen zaadcellen.

Wat is PESA-ICSI?

Wanneer er helemaal geen zaadcellen in het zaad zitten door een afsluiting van de afvoerwegen, kunnen zaadcellen rechtstreeks uit de bijbal worden gehaald. Dit gebeurt door middel van een punctie met een holle naald. Deze techniek mag in Nederland alleen in onderzoeksverband worden uitgevoerd. De gevolgen voor het nageslacht zijn echter nog niet bekend.

Wat is de vergoeding voor intracytoplasmatische sperma-injectie?

De eerste drie pogingen worden vergoed uit de basisverzekering van je zorgverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico en de eigen bijdrage. Je hebt geen recht op vergoeding als je 43 jaar of ouder bent. Raadpleeg de polisvoorwaarden van je verzekering, om vast te stellen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Bekijk in het onderstaande schema de vergoeding per zorgverzekeraar.