Vergoeding Kinderfysiotherapie tot 18 jaar 2023

Kinderfysiotherapie tot 18 jaar

Een kinderfysiotherapeut is speciaal opgeleid om kinderen tot 18 jaar te behandelen. Een achterstand in de bewegingsontwikkeling en/of problemen met bewegingsvaardigheden, kunnen worden behandeld door een kinderfysiotherapeut. Het doel van de behandeling is om  kinderen beter te laten functioneren. De behandeling bestaat uit:
  • massage
  • warmte
  • oefeningen
  • bewegingstherapie is het belangrijkste onderdeel van de behandeling. Lichamelijke vaardigheden moeten vaak worden geoefend en ouders worden geïnformeerd, zodat zij weten welke oefeningen thuis moeten worden gedaan.

Vergoeding kinderfysiotherapie tot 18 jaar

Vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering worden de eerste negen behandelingen vergoed. Indien er voor de klachten meer behandelingen noodzakelijk zijn, is het mogelijk dat de zorgverzekeraar nogmaals negen behandelingen vergoed. Voor deze vergoeding geldt geen eigen risico. Behandelingen van een chronische aandoening worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staan de vergoedingen en voorwaarden vermeld. Indien een behandeling niet (meer) uit de basisverzekering wordt vergoed kun je mogelijk een vergoeding krijgen vanuit een aanvullende verzekering van je zorgverzekering.