Basispakket suggesties voor de toekomst!

Basispakket

Recentelijk heeft minister Schippers gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar wat de Nederlanders in het basispakket zouden willen hebben en wat er eventueel geschrapt kan worden. 2500 mensen hebben deelgenomen aan deze vraagstukken en hieronder kunt u de uitkomsten lezen.

1. Bevalling, zwangerschap en vruchtbaarheid.

Veelal de meeste suggesties ging over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF, ICSI, zwangerschap en bevalling. Veel mensen zeggen hier geen gebruik van te maken en zouden er om die reden dan ook niet aan mee willen betalen. Bovendien is zwanger worden een keuze en is ziek worden dit niet waardoor ze hier liever niet aan meebetalen.

Zoals het basispakket anno nu is worden er 3 IVF behandelingen vergoed, de mening verschilt er is een groep die zegt dat dit omlaag kan en de kosten voor de personen zelf zou moeten komen en er is een groep die juist dit in het basispakket willen houden.

2. Alternatieve zorg

Op dit moment zit alternatieve zorg niet in het basispakket, echter is er wel een toenemende vraag naar de behandelingen op alternatief gebied en dit lijkt voorlopig nog niet af te nemen. De respondenten vinden dan ook dat een deel van de alternatieve zorg in het basispakket zou moeten komen maar aan de andere kant zijn er ook suggesties die zeggen dat dit juist niet in het basispakket zou moeten en zelfs ook uit de aanvullende verzekering geschrapt moet worden.

3.  Preventie

Veel suggesties van de respondenten betrof het onderdeel preventie, de onderdelen waar het dan om gaan zijn: dieetadvisering (momenteel 3 uur in het basispakket), stoppen met roken ( even uit het basispakket geweest maar sinds 2013 weer terug in het basispakket). Er zijn ook hier verschillende geluiden, een aantal wil dit uit het basispakket en een aantal is juist voor preventieve zorg. Voorkomen lijkt dan natuurlijk ook beter dan genezen, de kosten van preventie zijn de laatste jaren al een stuk goedkoper gebleken dan de behandelingen van de gevolgen van de aandoeningen die hierdoor veroorzaakt worden.

4. Levensstijl

Iedereen in Nederland krijgt gelukkig de zorg vergoed die hij nodig heeft uit het basispakket en er wordt niet individueel gekeken wat de eventuele oorzaak is van de klacht. Er zijn een aantal mensen in het onderzoek die aangeven dat veel ziektes niet vergoed zouden moeten worden die gevolg zijn van slechte of gezonde levensstijlen. ( roken, overmatig alchohol gebruik, obesitas maar ook het beoefenen van een extreme sport).

5. Keuzevrijheid van het basispakket

Een aantal mensen zouden een kleiner basispakket zien met echt alleen de hoogst nodige dingen die noodzakelijk zijn zoals spoedeisende hulp. Veel anderen zien een goed alternatief om zelf je basispakket samen te stellen en een pakket op maat te maken.

basispakket

Er zijn in het de vragen ook nog andere onderwerpen binnen de zorg gesteld waaraan gedacht kon worden om het goedkoper te maken hier kwamen de volgende punten naar voren:

• Efficiëntie in de zorg.

De zorgkosten moeten makkelijker te begrijpen zijn voor de consument, nu komen er nog rekeningen binnen met de bijbehorende DBC codes waar de “leek” niets van snapt. Dit zou resulteren in het feit dat de patiënten bewuster worden in de kosten van de zorg en hierbij rekening houden met het feit voor welke hulp zij kiezen. Ook zullen zijn dan bewuster worden van de uitgaven van het eigen risico en de eigen bijdrage die de zorg met zich meebrengt. Vanaf volgend jaar zal hier al een verandering aankomen doordat de DBC veranderd in de DOT behandeling wat staat voor DBC onder transparantie en de patiënten meer inzicht geeft in de zorgkosten.

• Zorg waar nodig

Alle zorgondernemers van ziekenhuizen tot medisch specialisten tot patiëntenorganisaties gaan zich inzetten om onnodige zorg te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat de kosten van het gebruik van een spoedeisende hulp zonder verwijzing van uw huisarts van uw wettelijke eigen risico af gaat. Zo willen ze de patiënten bewuster maken van de wegen die zij moeten bewandelen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen en door dit consequent op te volgen zullen de kosten in de zorg gaan dalen.

• Verspilling in de zorg

Op dit moment een hot issue in zorgland, verspillingen recentelijk werd er al onderzocht dat bij het meldpunt verspilling 17000 meldingen binnen kwamen vanwege de verspilling van medicatie en hulpmiddelen. Maar ook binnen de zorginstellingen worden ze bewuster van het feit dat verspillingen geld kosten. Zo zijn er veel ziekenhuisen en zorginstellingen bezig met Lean in de zorg een methode die de processen onder de loep neemt en gebruik maakt van de kracht van de groep op de werkvloer en hiermee de processen vereenvoudigen. Dit resulteert vaak al in een flinke kostenbesparing voor de ondernemers wat kan zorgen voor lagere kosten in de zorg.

• Arbeidsmarkt

Topinkomens moeten aan banden binnen de zorg, er zijn nog teveel zorgbestuurders die boven de balkenende norm zitten maar ook de medisch specialisten die soms ver boven dit bedrag uitkomen. De uitkomst van de vragenlijsten zijn dan ook om alle medisch specialisten in loondienst te nemen en uit de maatschappen te laten vertrekken. Of dit gaat werken is nog onbekend want de artsen in de maatschappen maken vaak meer uren dan de specialisten in loondienst daar ze betaald krijgen per behandeling die ze declareren en hierdoor meer productie draaien. Indien ze in loondienst komen en een 9-5 mentaliteit zullen krijgen zal de productie afnemen en de wachtlijsten groeien, of dit laatste positief is voor de zorg is nog maar de vraag.

• Er zijn veel ideeën met betrekking tot het eigen risico van de zorgverzekering en de bijdragen. Zo spelen er gedachten om een bijdrage te vragen voor het verblijf in het ziekenhuis om zo de consument meer kostenbewust te maken en zorgen dat hier geen onnodig gebruik van gemaakt al worden maar dit kan ook nadelig zijn voor bijvoorbeeld chronisch zieken die in veel gevallen hier vaak gebruik van moeten maken en zich goed bewust zijn van de kosten maar hier simpelweg niets aan kunnen doen.

basispakket 2014

Bron: Rijksoverheid

 

Last Updated on 5 februari 2020 by Frans Kooning

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.