Schrappen van maagzuurremmers uit basispakket leidt tot meer maagbloedingen

Maagzuurremmers basispakket

Sinds 2012 hebben zorgverzekeraars besloten om niet langer maagzuurremmers te vergoeden in het basispakket. Enkel in specifieke gevallen, zoals chronisch zieken, zullen maagzuurremmers vergoed worden. De maatregel van de zorgverzekeraars leidde destijds tot veel bezwaar van zowel apothekers als huisartsen. Volgens beide zou het schrappen van de remmers uit het basispakket er toe leiden dat de remmers helemaal niet meer aangeschaft worden.

Volgens een onderzoek van het IVM lijkt het erop dat de artsen hun gelijk krijgen. Het aantal patiënten dat opgenomen is met maagbloedingen is volgens het onderzoek met 16% gestegen. Veel risicogevallen schaffen sinds het ontbreken van de remmers uit het basispakket helemaal geen maagzuurremmers aan om kosten te besparen. Op lange termijn kosten de remmers maandelijks ongeveer zeven euro.

Met name patiënten die gebruik maken van NSAID’s lopen een groot risico op maagbloedingen. De maagzuurremmers zijn een maatregel om maagbloedingen te voorkomen. Sinds 2012 zijn er 22.000 patiënten die gebaat zouden zijn met het slikken van de maagzuurremmers vanwege financiële redenen gestopt met het slikken van de remmers. Meer dan 10% van deze patiënten kreeg uiteindelijk last van maagbloedingen.

Het IVM heeft de resultaten van het onderzoek neergelegd bij het ministerie van Volksgezondheid. Volgens het IVM zullen de kosten van de behandelingen voor maagbloedingen mogelijk hoger oplopen dan de hoeveelheid die bespaard wordt door het niet langer vergoeden van maagzuurremmers in het basispakket. Het IVM heeft echter geen concrete cijfers en kan dus niet aangeven hoeveel de kosten van deze behandelingen bij elkaar bedragen.

Last Updated on 5 februari 2020 by Frans Kooning