Bezuinigingen zorgtoeslag leveren niet de gewenste besparing op

Miljoenenbesparing kabinet

De miljoenenbesparing die het kabinet voor ogen had met de bezuinigingen op de zorgtoeslag in 2012 is niet gerealiseerd. De tegenvallende economie heeft er voor gezorgd dat het kabinet hier juist veel meer geld aan kwijt was. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor mensen voor wie de premie van de basiszorgverzekering een te groot beslag legt op hun inkomen.

Tegenvallende resultaten voor het kabinet

Op basis van een donderdag gepubliceerd rapport constateerde de Algemene Rekenkamer dat de uitgaven voor het kabinet gedaald zijn met 98 miljoen euro in plaats van de gewenste besparing van 600 miljoen euro. Deze tegenvaller heeft gezorgd voor een verslechtering van het overheidstekort met 0,08% van het bruto binnenlands product (BBP). Door een daling van het aantal zorgtoeslag ontvangers met 410.000, hoopte het kabinet de gewenste besparing te bereiken. Echter bleek de werkelijke daling slechts 200.000 zorgtoeslag ontvangers te zijn. Naast deze daling rekende het kabinet op een vermindering van de zorgtoeslag van 50 euro gemiddeld per huishouden. Deze steeg in werkelijkheid echter met 8 euro. In totaal werd er in 2012 een kleine 4,6 miljard euro aan zorgtoeslag verdeeld onder 6,2 miljoen huishoudens.

Tweede Kamer beperkt geïnformeerd

Volgens de Algemene Rekenkamer heeft het kabinet de Tweede Kamer beperkt geïnformeerd over de tegenvaller voor het Rijk, het aantal ontvangers van de zorgtoeslag en de maatschappelijke gevolgen. Minster Edith Schippers van Volksgezondheid en Jeroen Dijsselbloem van Financiën hebben laten weten voortaan meer aandacht te besteden aan de informatie over de voortgang en de effecten van de bezuinigingen op de zorgtoeslag.

Toch een besparing op de zorgtoeslag

De ministers vinden dat de beoogde bezuinigingen op de zorgtoeslag in 2012 vrijwel volledig behaald zijn. Er moet volgens hen onderscheid gemaakt worden tussen maatregelen en mee- en tegenvallers. De hoger uitgevallen uitgaven aan de zorgtoeslag staan volgens de ministers los van de verlaging van het uitgavenniveau dat met de maatregel werd beoogd. Een berekening van het Centraal Planbureau laat zien dat er 543 miljoen euro meer zou zijn uitgegeven aan de zorgtoeslag in 2012 wanneer de bezuinigingsmaatregel niet genomen was.

Zorgtoeslag

Sinds de verplichte zorgverzekering een einde maakte aan het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering in 2006, werd de zorgtoeslag uitgekeerd als tegemoetkoming voor de verplichte zorgpremie. Hoe hoog de toeslag is hangt af van het inkomen en de situatie thuis. Hoe meer iemand verdient, hoe minder toeslag hij of zij ontvangt. Boven een bepaalde inkomensgrens wordt er helemaal geen zorgtoeslag meer uitgekeerd.

Averechts effect bezuinigingen

Volgens SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius laat het rapport zien dat de bezuinigingen van het kabinet een averechts effect hebben. “Door alle bezuinigingen verdwijnen er banen en worden er inkomens verlaagd. Wat het kabinet aan de ene kant denkt te besparen, komt er aan de andere kant bij omdat meer mensen een beroep doen op de zorgtoeslag. Het kabinet bijt in de eigen staart. Wat het nog erger maakt is dat de Rekenkamer zegt dat de Kamer slechts ‘beperkt’ geïnformeerd is. Na Plasterk lijken ook Dijsselbloem en Schippers het informeren van de Kamer niet al te serieus te nemen. Dat kan natuurlijk echt niet.”

Bron: Skipr

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn momenteel nog geen reacties.

Geef een reactie