Jeugdzorg: wat als gemeenten en instellingen er niet uitkomen?

Jeugdzorg gemeente komt er niet uit

Vanaf morgen opent de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) haar deuren. Hier kunnen jeugdzorginstellingen aankloppen die in de problemen dreigen te komen als gevolg van de overgang naar het nieuwe stelsel. In specifieke situaties waarin de gemeenten en instellingen er samen niet uit komen onderzoekt de Autoriteit of de continuïteit van de hulp en de zorg niet in gevaar komt. Dit werd afgelopen maandag bekend gemaakt door Staatssecretaris van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ).

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gemeenten zouden beter maatwerk kunnen leveren dan de rijksoverheid en provincies die momenteel de verantwoordelijkheid dragen voor de jeugdzorg.

Bestuurlijke maatregelen
Op basis van bevindingen kan de Transitie Autoriteit Jeugd overgaan tot een aantal acties. In de eerste plaats komt dit vooral neer op bemiddeling en advies richting de betrokken partijen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing waarin de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd, kan de Autoriteit de bewindslieden adviseren over het nemen van bestuurlijke maatregelen tegen gemeenten.

Noodzakelijke sanering
Het zal ook voor gaan komen dat zorginstellingen een noodzakelijke sanering moeten doorvoeren. Hierbij zal de Autoriteit een adviserende rol innemen. In bijzondere gevallen is het zelfs mogelijk dat de Autoriteit de staatssecretarissen van Rijn en Teeven adviseert over het bieden van ondersteuning bij frictiekosten.

Transitie Autoriteit Jeugdzorg
De Autoriteit bestaat uit deskundigen op het gebied van openbaar bestuur, financiering, zorginkoop, bedrijfsvoering en de jeugdsector. Marjanne Sint is voorzitter van de autoriteit. Vanaf 1 april is de Transitie Autoriteit Jeugdzorg te bereiken via www.transitieautoriteitjeugd.nl.

Bron: Rijksoverheid

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf