Klokkenluider trekt het meest aan de bel in de zorg

Klokkenluiders meldingen zorg

Bijna één op de drie meldingen (31%) van mogelijke misstanden door klokkenluiders heeft betrekking op de zorg. Dit is gebleken uit het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders. Daarmee is de zorg de sector die het meest in beeld is bij het adviespunt.

Andere sectoren met relatief veel meldingen van mogelijke misstanden zijn de gemeente en industrie met beide 10%. Wanneer er gekeken wordt naar de aard van de misstanden dan gaat het meestal om fraude, verduistering of diefstel (24%) gevolgd door belangenverstrengeling en persoonlijk gewin (13%), gevaar gezondheid, veiligheid milieu (13%) en mismanagement (13%).

Werknemers zijn klokkenluiders

De klokkenluiders die contact op hebben genomen met het meldpunt waren vaak werknemers (62%) of ex-werknemers (15%). In 2013 hebben in totaal 435 mensen contact gezocht met het Adviespunt Klokkenluiders. Hiervan kregen 61 personen het predicaat klokkenluider. Van deze groep hebben 48 personen uiteindelijk hun melding doorgezet waarna het bedrijf is onderzocht of het beleid veranderde.

Aan de bel trekken niet zonder gevolgen

Uit het jaarverslag blijkt ook dat klokkenluiders ondanks de verbeterde juridische positie nog altijd regelmatig problemen krijgen op hun werk. Van de 61 klokkenluiders, dus ook de dertien afhakers, zegt 75% na de melding problemen te hebben gekregen op het werk. Hierbij moet gedacht worden aan uitsluiting door collega’s, pesten en zelfs ook ontslag. Het bekend staan als klokkenluider is volgens het adviespunt voor een aantal mensen de reden geweest om bepaalde misstanden niet aan te kaarten.

Positie klokkenluiders verbeteren

Om de positie van de klokkenluiders te verbeteren wil het adviespunt proberen om meer lijn te brengen in de verschillende klokkenluiderregelingen. Organisaties als de Stichting van de Arbeid en de Brancheorganisaties Zorg kennen al een modelregeling voor klokkenluiders. Maar deze verschillen te sterk van elkaar volgens het adviespunt. Het adviespunt gaat nu onderzoek doen binnen een aantal sectoren en hoopt hiermee voorstellen tot verbetering te doen. Het gaat hierbij om de sectoren middelbaar beroepsonderwijs, de zorg en de gemeenten.

Bron: Skipr

Last Updated on 24 februari 2020 by Frans Kooning