Moet relatietherapie in de basisverzekering komen?

Relatietherapie basisverzekering

Behandeling van relatieproblemen moet verzekerde zorg worden en in het basispakket komen. Dat vindt de ChristenUnie. De Tweede Kamer praat woensdag over vechtscheidingen.

De hulp moet worden aangeboden door hulpverleners die hier aantoonbaar bekwaam in zijn, vindt de partij en bij voorkeur zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister relatietherapie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Aanbevelingen ChristenUnie

Volgens de ChristenUnie is er nu terecht veel aandacht voor die vechtscheidingen maar het ontstaan van relatieproblemen blijft vaak onderbelicht terwijl preventie toch het beste zou kunnen zijn. De partij doet meerdere aanbevelingen. Zo wil ze dat de positie van kinderen bij scheidingen wordt verbeterd. Relatieondersteuning en signalering van ouderlijke conflicten moeten onderdeel worden van de kerntaak van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). En er moet een landelijk dekkend netwerk komen van programma’s gericht op relatieondersteuning en vermindering van ouderlijke conflicten.

Mediator

Brigitte van der Burg van de VVD heeft de PvdA al meegekregen in haar voorstel om ruziënde ouders niet meteen naar de rechter te laten stappen maar eerst verplicht naar een mediator te sturen voor hoogstens drie zittingen om er samen uit te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan kan de mediator alsnog de hulp van de rechter inroepen. Dat moet dan volgens Van der Burg een ‘regierechter’ worden, die met de uiteenvallende stellen stevige afspraken maakt op het gebied van bijvoorbeeld alimentatie en omgang met kinderen. Het is ook de bedoeling dat deze zelfde rechter bij eventuele nieuwe ontwikkelingen betrokken wordt. Als het toch weer misgaat, kan een partij naar hem of haar toe en dan moeten er indien nodig ook sancties kunnen worden opgelegd wegens het niet nakomen van de overeenkomst. Dit model wordt in Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland al toegepast en daar werkt het goed, aldus Van der Burg.

Bron: Skipr