Algemene acceptatieplicht aanvullende zorgverzekeringen?

Menzis uitbreiding acceptatieplicht

Financiële topman van Menzis, Ruben Wenselaar, pleit voor een algemene acceptatieplicht voor aanvullende zorgverzekeringen. Sommige zorgverzekeraars weigeren voor aanvullende zorgverzekeringen klanten die meer zorg nodig hebben, Menzis doet dat niet.

De zorgverzekeraar heeft hierdoor relatief veel klanten die meer zorg nodig hebben. In 2013 maakte Menzis 3 miljoen euro verlies op de aanvullende zorgverzekeringen zo blijkt uit de jaarcijfers. Om verdere scheefgroei tussen de verschillende zorgverzekeraars te voorkomen, pleit Wenselaar er voor dat de algemene acceptatieplicht, die nu alleen geldt voor de basisverzekering, wordt uitgebreid naar aanvullende verzekeringen.

Basisverzekering groeit

“De basisverzekering groeit ieder jaar, door nieuwe medicijnen en behandelingen. Het zou kunnen zijn dat in de komende jaren er zaken uit die basisverzekering worden gehaald en terugkomen in aanvullende verzekeringen”, zegt Wenselaar. “Daardoor wordt die algemene acceptatieplicht nog belangrijker dan nu.”

Solidariteit binnen de zorg

De solidariteit binnen de zorg komt op deze manier op de toch te staan volgens Menzis. “Op het moment dat er heel veel aanvullende verzekeringen zijn met een drempel, in de vorm van een medische selectie bijvoorbeeld, zullen verzekerden op zoek gaan naar andere opties. Dat zullen vaak de verzekerden zijn die hogere kosten verwachten, zegt Wenselaar.” Dan krijgt die verzekeraar zonder drempels onevenredig veel mensen die hoge kosten verwachten.

NZa signaleert risico’s acceptatieplicht

Sommige zorgverzekeraars richten zich op bepaalde, vaak aantrekkelijke doelgroepen, zoals hoger opgeleiden en studenten. Dit is wettelijk toegestaan, toch kan dit ‘sturen’ van verzekerden door zorgverzekeraars onwenselijk zijn vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en solidariteit, stelt de NZa. Om ervoor te zorgen dat de toegang tot één en dezelfde basisverzekering voor alle verzekerden gelijk blijft, doet de NZa een aantal aanbevelingen.

  • Het risicovereveningssysteem moet in de komende jaren verder doorontwikkeld worden door het ministerie van VWS, om te voorkomen dat er prikkels voor zorgverzekeraars zijn om verzekerdenstromen te sturen
  • Het onderzoeken van de mogelijkheid en wenselijkheid om meer expliciete wettelijke regeling te maken zodat duidelijker wordt welke type kortingen op de premie wel en niet toegestaan is.

 

Bron: BNR, Amweb

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.