Psycholance: ambulance voor psychische nood

zorgkosten na een ongeval

In Amsterdam kunnen psychiatrische patiënten in geval van een acute crisis vanaf midden april een beroep doen op een speciale ambulance. Deze zogenaamde ‘Psycholance’ is een initiatief van Ambulance Amsterdam, GGD Vangnet en Advies, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en de politie.

De partijen achter het initiatief streven ernaar dat de zorg voor medewerkers en patiënten veiliger uitgevoerd wordt en recht doet aan de specifieke zorgbehoefte van deze groep patiënten. Momenteel worden deze patiënten vanaf een politiebureau, de openbare ruimte of de thuissituatie nar de onderzoeksruimte van de SPA nog steeds vervoer door de politie. In de huidige situatie wordt er nog te vaak dwang of drank toegepast.

Ook volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is dit geen wenselijke situatie. Psychiatrische patiënten hebben recht op verantwoorde zorg. Een Psycholance is een zorgambulance en wordt bemand door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van de SPA en een Zorgambulancechauffeur.

Momenteel wordt er een driejarige landelijke actie gevoerd, de mensen van de ambulance, waarmee er meer kennis en begrip gecreëerd moet worden voor ambulancezorg. Benieuwd wat bijvoorbeeld de ambulancechauffeur precies doet? Bekijkt u dan hieronder de informatie film, beschikbaar gesteld door de actie ‘De mensen van de ambulance’.

De kosten voor vervoer per ambulance worden over het algemeen gedekt door uw basisverzekering. Lees meer over de vergoeding van de ambulance.

Bron: Skipr

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf