Schippers hielp mogelijk Oogziekenhuis aan 1,25 miljoen

Schippers Oogziekenhuis

Het dossier van klokkenluider Arthur Gotlieb wordt pijnlijker voor minister Edith Schippers (VWS). NOS en het NRC Handelsblad onthulden dat de minister in 2012 druk uitoefende op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het Oogziekenhuis in Rotterdam toch extra financiƫle ruimte toe te kennen. Het budget werd uiteindelijk opgehoogd met 1,25 miljoen euro.

Volgens de NRC en NOS is het handelen van de minister in strijd met de eigen regels. Deze stellen dat het ministerie zich niet mag bemoeien met de taakuitvoering van de Nederlandse Zorgautoriteit als het om individuele gevallen gaat. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een reactie laten weten dat de NZa uiteindelijk zelf de beslissing heeft genomen om het budget te verhogen. In de Tweede Kamer is verbolgen gereageerd en diverse partijen hebben minister Schippers gevraagd om duidelijkheid te geven.

Governance-vragen

Het gaat in deze kwestie niet alleen om een juridisch-bestuurlijk probleem maar ook vanuit governance-oogpunt. De raad van toezicht van het Oogziekenhuis heeft qua samenstelling een sterke VVD-achtergrond. Ook de aanwezigheid van Eureko-topman Jeroen van Breda Vriesman roept vragen op. Eureko is het moederbedrijf van zorgverzekeraar Achmea die voor het Oogziekenhuis een belangrijke partner is.

Reactie Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis laat in een reactie weten afstand te nemen van de berichtgeving. Het ziekenhuis stelt dat de NZa de juiste beslissing heeft genomen toen die besloot extra financiering toe te kennen. Het ziekenhuis ontkent nog bevestigt tegenover Skipr dat leden van zijn Raad van Toezicht zijn ingezet om te lobbyen bij het ministerie van VWS.

Kamer wil onderzoek niet afwachten

De Kamer wil niet wachten op een onderzoek dat wordt gedaan naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Minister Schippers gaf begin april opdracht voor een onafhankelijk onderzoek toen duidelijk werd dat een NZa-medewerker begin dit jaar zelfmoord had gepleegd. Klokkenluider en wijlen Arthur Gotlieb stelde de zorgvuldigheid en de wijze waarop werd omgegaan met vertrouwelijke informatie binnen de NZa aan de orde. Volgens GroenLinks moet de onderzoekscommissie ook de rol van het ministerie meenemen in het onderzoek.

Bron: Skipr

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf