Zorgverzekeraars sturen consument bij afsluiten zorgverzekering

Zorgverzekeraars sturen consumenten naar bepaalde zorgverzekering

Zorgverzekeraars proberen om consumenten naar bepaalde polissen te sturen. Dit doen zij door informatie en de vindbaarheid van polissen voor de ene consument makkelijker te maken dan voor de andere. Zo krijgen bijvoorbeeld personen van zestig jaar of ouder andere polissen en informatie te zien dan consumenten jonger dan zestig jaar. Op deze manier worden consumenten belemmerd in het maken van een optimale keuze voor een zorgverzekering.

Deze conclusie trekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van een onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd over het naleven van de acceptatieplicht van zorgverzekeraars. In Nederland zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen in Nederland op te nemen in de basisverzekering. “Hoewel iedere Nederlander in 2012 en 2013 is geaccepteerd in de basisverzekering, kan de wijze waarop de zorgverzekeraars opereren wel van invloed zijn op de toegankelijkheid van zorgverzekeringen en keuzevrijheid van consumenten”, aldus een woordvoerster van de NZa.

Keuzevrijheid zorgverzekering

Keuzevrijheid staat juist bij de Nederlandse Zorgautoriteit hoog in het vaandal. De zorgwaakhond pleit daarom voor meer transparantie. “Voor iedereen moeten alle polissen te zien zijn en niet alleen de polissen waarin de zorgverzekeraar de verzekerde graag zou willen hebben.”

Risicogroepen

De reden dat zorgverzekeraars willens turen op risicogroepen heeft er onder meer mee te maken dat de zorgverzekeraars voor bepaalde groepen financieel worden gecompenseerd via het zogenaamde risicovereveningssysteem. Via dit systeem krijgen zorgverzekeraars onder meer geld voor verzekerden die allochtoon zijn, in een achterstandswijk wonen of een laag inkomen hebben. Zo krijgen zorgverzekeraars extra geld voor studenten. Zij hebben een laag inkomen en wonen daardoor vaak in een achterstandswijk. De NZa heeft laten weten maatregelen te willen nemen om ongewenste vormen van doelgroepensturing te voorkomen. Ook wordt het ministerie van Volksgezondheid geadviseerd om prikkels die kunnen leiden tot het sturen op doelgroepen tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door het vereveningssysteem constant aan te passen zodat niet kan worden voorspeld welke groepen verzekerden geld gaan kosten of juist gaan opleveren.

Bron: Telegraaf, Nederlandse Zorgautoriteit

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf