Zorgverzekering niet betalen is duurder dan betalen

Zorgpremie wanbetalers

Wie de zorgverzekering niet betaald is uiteindelijk duurder uit dan wanneer hij of zij wel betaalt. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat meer dan 120 duizend mensen al langere tijd niet of nauwelijks zorgpremie betalen. Naar aanleiding hiervan start de overheid dit jaar met een massale actie van deurwaarders om de openstaande schulden alsnog te innen.

De rekening moet namelijk gewoon worden betaald zo schrijft minister Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Schippers bevestigde de cijfers van het RTL Nieuws en liet weten dat er op 1 februari van dit jaar ruim 320 duizend wanbetalers geregistreerd stonden bij het College voor Zorgverzekering (CVZ). Iets minder dan 120 duizend van hen waren al 37 tot 56 maanden wanbetaler. Er staat momenteel nog een bedrag van 887 miljoen aan premies open en dit groeit momenteel met 20 miljoen euro per maand.

Duurkoop

Het niet betalen van de zorgverzekering komt wanbetalers duur te staan. De premie die een wanbetaler moet betalen aan het CVZ is hoger dan de normale zorgpremie van de verzekeraar zelf. Dit komt door een boete van 30% bovenop de standaard premie. Dit betekent dat een wanbetaler €143,98 per maand betaalt. Deze hogere zorgpremie, bestuursrechtelijke premie, moet de wanbetaler blijven betalen tot alle schulden aan de zorgverzekeraar zijn afgelost. Deze maandelijkse boete van 30% wordt, zoals veel mensen wel denken, niet meegerekend als aflossing. De verhoogde premie wordt middels een beslag op loon of uitkering aan het CVZ betaald. De wanbetaler dient zelf afspraken te maken met de zorgverzekeraar om de schulden af te lossen. Daarnaast verliest een wanbetaler de beschikking over de zorgtoeslag en is het niet meer mogelijk om met een betalingsachterstand over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Nieuwe maatregelen wanbetalers

Om het aantal wanbetalers terug te drinken worden de maatregelen van de overheid scherper. Naast de massale actie van deurwaarders gaat het CVZ voortaan twee keer per jaar controleren of wanbetalers inmiddels over een inkomen of uitkering beschikken waarop beslag gelegd kan worden voor het innen van de zorgpremie. Minister Schippers denkt momenteel na over andere maatregelen om de harde kern van wanbetalers terug te dringen. Hierover stuurt de minister in de zomer van dit jaar een brief aan de Kamer.