Zorgpremie 2017 duurder vanwege stijgende kosten

Zorgpremie duurder

De kosten per patiënt in de ziekenhuiszorg blijven jaarlijks stijgen. In 2015 zijn de kosten flink gestegen. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen afkomstig van het merendeel van de ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd door inkoopcoöperatie van zorg, intra koop en accountantsbureau Verstegen.

De kosten binnen de ziekenhuizen reizen de pan uit.

Evenals in voorgaande jaren zijn de kosten harder gestegen dan de opbrengsten van de ziekenhuizen. De patiënt gebonden kosten zijn met 5,8% in 2015 gestegen naar € 4,9 miljard. In 2014 was de stijging ook al fors zo’n 4,8%.

Een groot gedeelte van de patiënt gebonden kosten bijna 40% wordt besteed aan het gebruik van geneesmiddelen. Een verklaring voor de toename van kosten zijn dure medicijnen en verstrekken ziekenhuizen tegenwoordig medicijnen die in het verleden werden vergoed vanuit het zogenoemde geneesmiddelensysteem.

Stijging zorgpremie in 2017

Het is heel goed mogelijk dat de zorgpremie in 2017 hoger zal uitvallen dan de premie in 2016. De ziekenhuis gebonden kosten zijn in het voorgaande jaar evenals de zorgpremie gestegen. Het is daarom goed mogelijk dat de zorg premie voor 2017 gaat stijgen onder invloed van de toegenomen kosten.