Hogere bijdrage chronische zieken in 2018 voor de zorgverzekeraars?

Overstappers zorgverzekering 2023

Al jaren wordt er gesproken over het feit dat het vereveningssysteem een onjuiste werking heeft vanaf het rijk naar de zorgverzekeraars. Vanaf 2018 lijkt dit dan ook eindelijk te veranderen zodat de zorgverzekeraars een hogere bijdrage krijgen indien zij de verzekeraar zijn van die chronische zieken. Deze wens schrijft demissionair minister Schippers in een brief aan de Tweede kamer.

Hoe zit het nu met het verevening systeem en wat gaat er fout?

Op dit moment wordt er gekeken naar een aantal punten waar de verzekerde aan voldoen. Zo krijgen de verzekeraars voor patiënten woonachtig in de minder sociale wijken meer geld omdat deze altijd meer gebruik maken van de zorg. Ook de patiënten zonder inkomen maken statistisch gezien vaker gebruik van medische zorg. Alleen wat blijkt nou juist de studenten, hebben vaak geen inkomen en wonen in deze wijken alleen gebruiken nagenoeg geen zorg. Hierdoor hebben we de afgelopen jaren steeds meer studentenpolissen gezien omdat de zorgverzekeraars graag deze mensen wil hebben in hun portefeuille daar zij meer geld ontvangen voor de gezonde studenten dan voor de chronische zieken, daar lijkt nu een verandering in te komen.

Overige veranderingen binnen de compensatieregelingen:

De intensieve zorg voor kinderen zal ook per 2018 meer compensatie ontvangen vanwege het feit dat deze groep meer zorgkosten maakt dan overige groepen wat weer ten goede kan komen van de vrouwen die zwanger willen worden in een verbeterd pakket met kraamzorg?

De personen woonachtig in zorginstellingen daar krijgt een verzekeraar dan weer minder geld voor omdat hier meer aanspraak kan worden gemaakt op de Wet Langdurige Zorg in plaats van de Zorgverzekeringswet.

Of de wijzigingen daadwerkelijk zullen plaatsvinden dat zal nog moeten blijken als de Eerste en de Tweede Kamer akkoord gaan met het voorstel. Wij houden u op de hoogte, blijf ons volgen!

Last Updated on 11 maart 2020 by Frans Kooning

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.