Vergoeding haptonomie 2025

Wat is haptonomie?

Haptonomie houdt zich o.a. bezig met: de ontwikkeling van het gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin. Het gaat er om hoe mensen zich voelen en hoe ze zich als gevolg daarvan gedragen. Een haptotherapeutische begeleiding kan mensen helpen anders te leren omgaan met spanning. Door moeilijkheden niet vanuit angst te benaderen, maar er voor open te staan. Haptonomie is ontwikkeld door Frans Veldman. Hapsis staat voor gevoelscontact en nomos staat voor wet. Dit tezamen vormt het woord haptonomie wat staat voor: ‘de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven’.

Voor wie is haptonomie geschikt?

Haptonomie kan o.a. helpen bij:
  • depressie
  • burn-out
  • hyperventilatie
  • rouwverwerking
  • stress

Is haptonomie een geneeswijze of een therapie?

Haptonomie is geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze. In deze benaderingswijze wordt het menselijke gevoelsleven bestudeerd. Er wordt bekeken wat de patiënt aan zijn eigen problematiek kan veranderen, vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden. Het is belangrijk dat de patiënt actief meedoet in de behandeling. De patiënt leert, beter om te gaan met het eigen lichamelijk gevoel en leert inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen het lichamelijke gevoel en het geestelijk gevoelsleven. Ook leert men beter om te gaan met pijn. haptonomie vergoeding 2019

Welbevinden en zelfontplooiing van de mens

In onze huidige maatschappij zijn onze contacten vaak oppervlakkig en functioneel. Haptonomie houdt zich bezig met ons, in de gemoed rakende contacten, die voor het persoonlijk welbevinden en de zelfontplooiing van de mens van groot belang zijn. Als een mens affectief wordt aangeraakt komt hij/zij tot zichzelf en kan hij/zij zich openen naar anderen en naar zijn/haar eigen leefwereld.

Wat is de vergoeding voor haptonomie?

Vanuit het basispakket wordt geen vergoeding verstrekt voor haptonomie. Mogelijk wordt er een vergoeding verstrekt vanuit een aanvullende verzekering, je dient dan wel een aanvullende verzekering te hebben afgesloten bij je zorgverzekeraar. Voor een vergoeding uit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering, worden alle vergoedingen waarop je recht hebt vermeld. In de onderstaande tabel is de vergoeding weergegeven per zorgverzekeraar voor een behandeling haptonomie. Ben je op zoek naar een behandelaar voor haptonomie dan kun je terecht op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten.