Wat zit er in het basispakket?

Het basispakket, ofwel de basisverzekering, is het onderdeel van de zorgverzekering dat verplicht is voor iedereen vanaf 18 jaar en woonachtig of werkzaam in Nederland. De Nederlandse overheid bepaalt de exacte inhoud van het basispakket, de zorgverzekeraars bepalen de prijs. Ieder jaar vinden er veranderingen plaats binnen het basispakket welke bekend worden gemaakt op Prinsjesdag. Veel Nederlanders vragen zich dan ook af: Wat zit er in het basispakket? Middels dit artikel willen wij je een goed inzicht geven in waar je recht op kunt hebben.

Wat zit er in het basispakket 2025

In het basispakket zitten de meest belangrijke vergoedingen. Denk hierbij aan spoedeisende zorg, huisartsenzorg, geneesmiddelen en tandzorg (bij kinderen). Hieronder hebben wij een opsomming gemaakt van alle onderdelen binnen het basispakket:

Anticonceptie (tot 21 jaar)

 • Verschillende anticonceptiemiddelen waaronder de “anticonceptiepil”, “pessarium”, “prikpil” en “spiraaltje”. Let op, voor sommige onderdelen geldt wel een eigen bijdrage in de kosten.

Besnijdenis

 • Enkel op medische indicatie bij medische noodzaak. Let op, dit geldt dus niet voor religieuze besnijdenissen

Dieetadvies

 • Drie uur dieetvoorlichting met een medisch doel.
 • Leefstijl interventie programma’s (GLI) voor de behandeling bij overgewicht bij volwassenen.
 • Dieetvoeding en preparaten, op advies van specialist, na goedkeuring zorgverzekeraar.

Erfelijkheidsonderzoek

 • Onderzoek naar genetische afwijkingen, bij erkende instellingen.

Ergotherapie

 • Maximaal 10 uur per jaar

Fysiotherapie

 • Fysiotherapie die je ontvangt in een ziekenhuis tijdens een opname, behandeling of operatie.
 • Therapie bij urine incontinentie, vanaf 18 jaar, 9 behandelingen
 • Bij chronische aandoeningen die binnen de lijst chronische aandoeningen vallen.
 • Niet chronische aandoeningen, tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen.
 • Vanaf 2020 is er een uitzondering voor patiënten met Reumatoïde Artritis in onderzoeksvorm. Let op, hiervoor dien je geselecteerd te zijn, dit geldt niet voor alle zorgvragers.

Geneesmiddelen

 • Medicatie die binnen het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS) vallen. Voor overige medicatie geldt dat een eigen bijdrage, zie ook de website van de overheid: medicijnkosten.

Huisarts

 • Alle bezoeken, onderzoeken en behandelingen van de huisarts.

Hulp in het buitenland

 • Spoedeisende zorg in het buitenland, evenals het tijdelijk verblijf, is gedekt vanuit de basisverzekering. Let wel, het gaat dan om de tarieven die gebaseerd zijn op de Nederlandse prijzen. Ga je naar een land waarvan de zorgkosten vele malen hoger zijn, zoals de Verenigde Staten, dan is het raadzaam om een aanvullende dekking te nemen voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Hulpmiddelen

 • Hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor behandeling, revalidatie, verzorging en verpleging dan zitten deze (deels) in het basispakket. Vaak geldt er wel een eigen bijdrage. Let op, hieronder vallen niet de eenvoudige hulpmiddelen zoals krukken of een rollator, deze dient men zelf aan te schaffen. Middelen die noodzakelijk zijn om langer thuis te kunnen wonen zoals een traplift of deuropener, kan men aanvragen bij de gemeente via de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO).

Hoorzorg

 • Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij keuze gehoorapparaat. Indien men een gehoorverlies heeft van meer dan 35Db , is er een gedeeltelijke vergoeding vanuit de basisverzekering, na goedkeuring zorgverzekeraar.

IVF

 • De eerste drie pogingen voor behandelingen middels IVF voor vrouwen tot 43 jaar.

Kortdurend verblijf

 • Kortdurend verblijf in een ziekenhuis of zorginstelling indien men vanwege een medische indicatie niet direct naar huis kan na een behandeling en/of operatie.

Kraamzorg

 • Kraamzorg in een ziekenhuis / geboortecentrum zonder medische noodzaak, maximaal tien dagen en men betaalt een eigen bijdrage van 20 euro per dag.
 • Kraamzorg thuis, maximaal tien dagen en de verplichte eigen bijdrage: tarief 2024, € 5,10 per uur.
 • Kraamzorg in het ziekenhuis bij een medische indicatie.

Logopedie

 • Logopedie ter bevordering van de spraakfunctie.

Plastische chirurgie

 • Enkel op medische indicatie.

Oogzorg

 • Enkel op medische indicatie bij bijzondere optische hulpmiddelen.

Psychologische zorg

 • Psychologische zorg op indicatie bij de GGZ.

Revalidatie

 • Medisch specialistische revalidatie, na overleg en akkoord zorgverzekeraar
 • Oncologische revalidatie, na akkoord zorgverzekeraar
 • Geriatrische revalidatie, na verwijzing medisch specialist/huisarts en akkoord zorgverzekeraar.

Stoppen met roken

 • Vanaf 2020 vallen alle stoppen met roken pakketten, inclusief de bijbehorende medicatie, in het basispakket.

Specialistische zorg in ziekenhuizen

 • Alle zorg met een medische noodzaak.

Tandzorg

 • Mond en tandzorg bij ernstige afwijkingen, na overleg zorgverzekeraar
 • Kinderen tot 18 jaar, met uitzondering kronen en orthodontie
 • Kunstgebit en prothese, eigen bijdrage 25%, na overleg zorgverzekeraar.

Ziekenhuisopname

 • Opname in een instelling op grond van medische noodzaak.

Ziekenvervoer

 • Vervoer bij medische noodzaak, ambulance of traumahelikopter
 • Ziekenvervoer middels eigen middelen, onder bepaalde voorwaarden.

Verschillen in prijzen binnen het basispakket

Nu je het inzicht heb gekregen over: “wat zit er in het basispakket” kun je zien dat er vaak verschillende tarieven worden gerekend voor de verschillende basisverzekeringen. De reden hiervoor is dat de verzekeraars zelf de prijzen van het basispakket mogen bepalen. Ook zijn er zaken waarmee men rekening dient te houden. zoals de keuzevrijheid. Wil je meer keuzevrijheid dan betaal je

meer voor het basispakket.

Op dit moment hebben wij drie verschillende polissen voor het basispakket, je kunt de verschillen nalezen in ons artikel: welke zorgpolissen zijn er?.

Wij hebben dit artikel over wat zit er in het basispakket met alle zorgvuldigheid en onderzoek geplaatst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, mis je iets of klopt er iets niet naar jouw mening? Neem dan gerust even contact met ons op!

Bekijken wat jouw zorgverzekering gaat kosten voor het basispakket 2025? Start dan nu met je zorgverzekering vergelijken!

 

 

 

 

 

Last Updated on 22 april 2024 by Team ZorgverzekeringWijzer