Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding hoorzorg (anders dan hoortoestel) 2019

Wanneer spreken we van slechthorendheid?

Slechthorendheid is in het begin niet gemakkelijk herkenbaar. Mensen die slechthorend zijn gaan vaker harder praten omdat ze zichzelf niet duidelijk horen. Gehoorverlies kan op elke leeftijd optreden. Slechthorendheid kan o.a. veroorzaakt worden door blootstelling aan lawaai. Steeds meer jonge mensen hebben last van slechthorendheid als gevolg van lawaai.
Gehoortoestellen kunnen het gehoorverlies niet altijd geheel verhelpen, maar dragen wel bij aan een betere levenskwaliteit. Voor elke leeftijdsgroep is een geschikt model, een gehoortoestel is in verschillende stijlen en maten verkrijgbaar. Bij veel gehoortoestellen wordt de versterking doorlopend aangepast, hierbij wordt rekening gehouden met het gehoorverlies van de drager en de verschillende luistersituaties.

Hoe wordt een gehoortest afgenomen?

Een gehoortest vindt plaats in een stille testomgeving. Omdat het gehoorverlies verschillend kan zijn in beide oren, wordt elk oor afzonderlijk getest. Bij iedere vorm van een gehoortest krijg je een koptelefoon op en krijgt je geluiden van verschillende hoogtes en op verschillende sterktes te horen. Eerst ‘hard’ en dan telkens wat zachter, als je de tonen niet meer hoort dien je dit direct aan te geven. De resultaten van de test zijn zichtbaar in een grafiek (audiogram).
Een gehoortest kan worden afgenomen bij de keel-, neus- en oorarts of bij een audicien. Veel audiciens werken in een hoorwinkel waar ook, indien nodig, direct een hoortoestel kan worden aangemeten. Als je een gehoortest bij een audicien laat doen bespreekt hij/zij het resultaat van de test met je, mogelijk kan er direct een hoortoestel worden aangemeten, maar het komt ook voor dat de audicien je doorverwijst naar de keel-, neus- en oorarts of een audiologisch centrum.

Welke vergoeding wordt er gegeven voor hoorzorg?

In de meeste  hoorwinkels kun je door een audicien een gratis gehoortest laten verrichten. Zorg die wordt gegeven door een keel-, neus- en oorarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze vergoeding geldt het eigen risico.    

Voor een hoortoestel heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een gedeeltelijke vergoeding. In het artikel hoortoestellen kun je meer informatie vinden.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!


Beste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.