Welke mondzorg valt binnen de basisverzekering?

Mondzorg basisverzekering

Iedereen die woonachtig of werkzaam is in Nederland is verplicht om een basiszorgverzekering te hebben. De Rijksoverheid beslist over de inhoud hiervan en zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen tegen een vaste premie te accepteren voor deze basisverzekering. Tandzorg is één van de onderdelen die deels binnen de basisverzekering valt, maar welke tandzorg precies? Zorgverzekeringwijzer.nl zet het voor u op een rijtje.

Een deel van de mondzorg wordt vergoed vanuit het basispakket evenals een aantal vormen van bijzondere tandheelkundige zorg. De zorgpolis (natura, restitutie of combinatie) geeft aan wie de zorg mag verlenen. Afhankelijk van de soort zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Voor de kosten van mondzorg geldt het verplichte eigen risico.

Mondzorg aan alle verzekerden
Een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg is van toepassing wanneer de verzekerde:

 • een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft;
 • een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft;
 • een medische behandeling moet ondergaan, waarvan het resultaat medeafhankelijk is van tandheelkundige zorg.

Orthodontische hulp valt alleen onder de bijzondere tandheelkunde wanneer er sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel.

Een verzekerde heeft recht op een implantaat ter bevestiging van een uitneembare prothese bij een ernstig geslonken tandenloze kaak.

Mondzorg aan verzekerden jonger dan 18 jaar
Vanuit de basisverzekering worden de volgende behandelingen gedekt:

 • periodiek preventief onderzoek: één keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is;
 • incidenteel consult;
 • tandsteen verwijderen;
 • fluoridebehandeling vanaf het doorbreken van blijvende gebitselementen: maximaal twee keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is;
 • verzegeling van kauwvlakken;
 • behandeling van het parodontium;
 • verdoving;
 • wortelkanaalbehandeling;
 • vullingen;
 • behandeling bij klachten over het kaakgewricht;
 • plaatjes en frameprothesen;
 • kronen, bruggen en implantaten, alleen bij niet aangelegde of door een ongeval geheel verloren fronttanden;
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve implantaten;
 • röntgenonderzoek, behalve bij orthodontische hulp.

Mondzorg aan verzekerden ouder dan 18 jaar
Vanuit de basisverzekering worden de volgende behandelingen gedekt:

 • chirurgische tandheelkundige hulp, uitgevoerd door een geregistreerde kaakchirurg. Hieronder valt niet parodontale chirurgie, het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
 • röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp, door of op verzoek van een geregistreerde kaakchirurg;
 • uitneembare kunstgebitten voor de boven- en/of onderkaak.

Eigen bijdrage en verplicht eigen risico
Verzekerden van 18 jaar of ouder dienen voor een uitneembare volledige prothese een eigen bijdrage van 25% van de kosten te betalen.

De eigen bijdrage voor bijzondere tandheelkunde is, voor zover het gaat om zorg die niet rechtstreeks verband houdt met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp, gelijk aan het bedrag dat bij de desbetreffende verzekerde in rekening zou worden gebracht als de zorg geen betrekking had op bijzondere tandheelkunde.

Voor een uitneembare volledige prothese of een uitneembare volledige prothese op implantaten bij bijzondere tandheelkunde betaalt de verzekerde een eigen bijdrage van €125 per kaak.

De kosten voor mondzorg en bijzondere tandheelkundige zorg die de zorgverlener bij de zorgverzekeraar in rekening brengt komen ten laste van het verplichte eigen risico van verzekerden ouder dan 18 jaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Last Updated on 5 februari 2020 by Frans Kooning