Artikel 13… zelfs de huisartsen staken

Artikel 13 zorgverzekeringswet

Artikel 13, die ligt te wachten bij de tweede kamer tot zij de zorgverzekeringswet gaan aanpassen, al eerder dit weekend kwam DSW met een krantenartikel dat zij het hier niet mee eens zijn en nu ook gaan de huisartsen komende woensdag staken.

Wat is artikel 13 dan precies?

In artikel 13 is vastgesteld dat de zorgverzekeraars de verplichting hebben om voldoende zorg in te kopen voor de verzekerden, ook wel zorgplicht genoemd. Het belangrijkste punt hierbij is dat ze de niet gecontracteerde zorgaanbieders ook een vergoeding moeten geven. De vergoeding dient geen 100% te zin maar mag ook niet zo laag zijn dat de zorgvrager er hinder van heeft om gebruik te maken van deze zorgverlener.

Wat als artikel 13 gewijzigd gaat worden?

Indien de verplichting door de wet gewijzigd gaat worden dat de zorgverzekeraars de verplichting niet meer hebben tot het betalen van de kosten van de niet gecontracteerde hulpverlener zal dit het einde van de keuzevrijheid betekenen. De zorgverzekeraars kunnen selectiever in kopen wat gaat resulteren in meer kwaliteit en lagere kosten.

De Verpleeghuisartsen zijn er op tegen omdat die graag de vrijheid hebben om de patiënten door te sturen naar hun zorgcollega’s. Indien deze niet meer gebruik kunnen maken van de fysiotherapeuten of logopedisten die bij hun aangesloten zitten omdat de zorgverzekeraars hen te duur vinden, kan het voortbestaan van de continuïteit en kwaliteit juist verslechteren.

 

Voordelen wijziging artikel 13

 • Lagere zorgpremie
 • Kwaliteit van zorg verbeterd

 

Nadelen wijziging artikel 13

 • Forse beperking in de keuzevrijheid
 • Meer macht van de nu al zo grote zorgverzekeraars
 • Geen ruimte meer voor startende ondernemers op zorggebied

 

De verwachtingen zijn ook dat ook de zorgondernemers die geraakt gaan worden met de wijziging van dit artikel ook binnenkort zullen gaan staken. Enkele grote beroepsgroepen die hiermee te maken hebben zijn:

 

 • Fysiotherapeuten
 • Psychologen
 • Tandartsen
 • Logopedisten
 • Orthodontisten
 • Alternatieve genezers

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, blijf ons volgen zowel via de website als op de sociale media om als eerste op de hoogte te zijn van het laatste nieuws omtrent de zorgverzekering en de zorgverzekeraars

 

Update:

LHV(Landelijke Huisartsen Vereniging) roept op dat staking van de huisartsen voorbarig is en niet in het belang van de patient is. Wel melden zij dat het wijzigen van artikel 13 zeer ongewenst is en dat de LVH hier zeker op tegen is. De huisartsen hoeven nu nog niet te vrezen voor hun baan, daar de keuzevrijheid van de huisartsen gewaarborgd is. Bron: LVH

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.