Wat verandert er in de zorg in 2015?

Zorg 2015

De kranten staan er de laatste dagen vol van, zorgverzekeraars die ontevreden zijn of instanties die melden dat zij er nog niet klaar voor zijn en de regering die zegt dat het nu maar eens moet gaan gebeuren. Maar wat verandert er dan precies in de zorg in 2015?

Overheveling WMO naar gemeenten

Om te beginnen gaat per 1 januari 2015 de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) geregeld worden via de gemeenten, dat deden zij nu ook al alleen komt daar dus Jeugdzorg en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) bij. Het budget dat de gemeentes daarvoor krijgen is alleen minder dan dat zij er nu voor krijgen en daarom moeten zij keuzes gaan maken. De gemeentes hebben al gezegd dat het belangrijker is dan dat een schrijnend gezin hulp krijgt dan dat er een ouder hulp in de huishouding moet krijgen, vooral dit laatste zien zij graag door mantelzorgers of kinderen of door zelf te bekostigen gedaan worden.

Opsomming van de wijzigingen binnen de WMO:

  • Door de WMO kunnen mensen langer thuis blijven wonen met behulp van zorg, al dan niet mantelzorg.
  • Komt er een strikte controle op de PGB verstrekking, later meer informatie.
  • Verschuift de verantwoording van Jeugdzorg en ABWZ naar de gemeente.

De zorgverzekeringswet vanaf 2015

In de zorgverzekeringswet verandert er vooral dat de wijkverpleging de spil gaat worden in het verbinden van de medische en het sociale gedeelte van de zorg. Deze zal vooral ingericht gaan worden om de patiënt zo lang mogelijk thuis te verplegen. Door de regering zal hier dan ook extra geld voor worden gererserveerd.

De AWBZ per 2015

De AWBZ is wellicht de grootste weg dit zal gaan veranderen, niet alleen de naam, AWBZ wordt LZ, maar ook qua opzet en structuur. De langdurige zorg kost op dit moment teveel, bijna 2200 euro per volwassenen, indien wij dit op deze manier zouden volhouden zouden we steeds meer zorgpremie moeten gaan betalen en zouden de kosten alsmaar blijven groeien. Iets wat buiten het ongewenste, straks vooral een niet haalbare taak zal zijn. De insteek zal zijn om de zieke mensen vooral langer thuis te houden met behulp van thuis / mantelzorg, wat stukken goedkoper is dan een opname in een verzorging en of verpleeginstelling. De financiële structuur van de AWBZ ondergaat ook een wijziging bij de Thuiszorg: Verpleging en verzorging (licht) zijn voor de zorgverzekeraar Verpleging en verzorging (zwaar) zijn voor de rijksoverheid via LZ Opvang en begeleiding zijn voor rekening van de gemeente. Op deze manier hoopt de regering de kosten te kunnen drukken en door vooral de gemeente hier meer controle in te geven te kunnen besparen op deze tot nu toe alsmaar stijgende kostenposten.

Al met al zullen deze wijzigingen kosten met zich meebrengen, eerder beschreven wij al een stijging van 50 euro op de zorgpremie

Zie hieronder het filmpje van de rijksoverheid waarin beschreven wordt waarom en hoe er bezuinigd gaat worden:

 

Last Updated on 24 februari 2020 by Frans Kooning

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.