Fraude uitgelokt door declaratiesysteem

Fraude declaratiesysteem

Tegenover de NOS hebben diverse ziekenhuizen hun beklag gedaan over het volgens hen ingewikkelde declaratiesysteem. Volgens de ziekenhuizen lokt het systeem fraude uit en ontvangen patiënten erdoor suboptimale zorg.
De financiële experts van in totaal zes ziekenhuizen melden dat ziekenhuizen steeds vaker gedwongen zijn tot creatief boekhouden om betaald te krijgen voor hun werkzaamheden. Wanneer de ziekenhuizen zich aan de regels houden van het financieringssysteem dan krijgen zij niet alles vergoed. De experts meldde ook dat de declaratieregels, en dan met name die voor nieuwe en innovatie zorg, zo ingewikkeld zijn dat patiënten daarom niet altijd de best beschikbare behandeling ontvangen.

Innovatieve zorg lastig te declareren

Door middel van een code geven artsen in een computersysteem aan welke verrichtingen zij hebben uitgevoerd. Dit bepaald uiteindelijk welke vergoeding ziekenhuizen en artsen ontvangen. De zorgverzekeraar van de patiënt betaalt dan vervolgens de rekening. Dit lijkt een duidelijk systeem maar is dit volgens de ziekenhuizen in de praktijk niet. Voor allerlei verrichtingen van artsen bestaan momenteel geen codes en kunnen dus niet worden gedeclareerd. Dit geldt met name voor nieuwe vormen van zorg. Het is volgens de ziekenhuizen daarom nauwelijks mogelijk om nieuwe, innovatieve zorg vergoed te krijgen tenzij er een creatieve oplossing wordt gezocht. Hiermee loopt het ziekenhuis het risico om beschuldigd te worden van onrechtmatig declareren of fraude.

Onterechte kritiek volgens NZa

De ziekenhuizen hebben hun verhaal anoniem gedaan omdat zij bang zijn dat openlijke kritiek leidt tot bijzondere aandacht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De autoriteit legde eerder al het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een boete op van 2,5 miljoen euro vanwege onrechtmatige declaraties. Daarnaast moest het ziekenhuis ook 25 miljoen euro terugbetalen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is de kritiek niet terecht en zijn de regels helder. Een handtekening van de zorgverzekeraar en de eigen handtekening is volgens de zorgautoriteit voldoende om een nieuwe behandeling snel vergoed te krijgen. Er zijn bovendien ook mogelijkheden om afspraken te maken over declaraties van nieuwe en innovatie operaties. Een NZa-woordvoerder bevestigt dat er maar heel weinig gebruik gemaakt wordt van de regeling. Deze regeling kent zes fasen en binnen ongeveer acht weken na het indienen van een aanvraag is in principe duidelijk of die in behandeling wordt genomen. Vervolgens volgt er een traject waarbij nog vier instanties een positief besluit moeten nemen alvorens een behandeling voor vergoeding in aanmerking kan komen.

Aanpassingen met terugwerkende kracht

Naast dat de ziekenhuizen het systeem ingewikkeld vinden meldde zij ook dat er voortdurend aanpassingen zijn met terugwerkende kracht. Sinds de invoering van het systeem in 2012 is dit al vele honderden keren gebeurd. Eind februari nog gaf de Nederlandse Zorgautoriteit in een brief aan de ziekenhuizen een nadere uitleg van de regels die al twee jaar van kracht waren. Deze nadere uitleg geldt met terugwerkende kracht vanaf januari 2012. Dit betekend dat alle declaraties die sindsdien zijn ingediend opnieuw bekeken moeten worden. Vorige week heeft minister Schippers laten weten dat de Nederlandse Zorgautoriteit dit niet meer mag doen. Maar de NZa-woordvoerder legt deze uitspraak naast zich neer.

Bron: NOS

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf