Patiëntenverenigingen: wat doen ze en wat vergoedt de zorgverzekering?

Patiëntenvereniging

Een patiëntenvereniging is een vereniging of een stichting voor patiënten die lijden aan een bepaalde aandoening of ziekte. Het is een soort belangenorganisatie die zich kan richten op zaken als het contact leggen tussen lotgenoten, behartiging van patiëntenbelangen of voorlichting voor aangesloten patiënten.

Wanneer u of iemand in uw omgeving met een ziekte of aandoening wordt geconfronteerd kan dit vaak vele vragen oproepen. Een patiëntenvereniging kan dan soms een uitkomst bieden. De vereniging weet veel over de aandoening of ziekte door de ervaringen die ze meegemaakt hebben met andere patiënten. Ook kan er via de vereniging contact gelegd worden met andere patiënten. De meeste patiëntenverenigingen organiseren ook lotgenotencontact door bijeenkomsten, voorlichtingsavonden en uitstapjes. Sommige verenigingen houden zich ook bezig met wachtlijstbemiddeling of het regelen van korting voor leden en/of donateurs.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

Als u alleen beschikt over een basisverzekering dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding van het lidmaatschap van de patiëntenvereniging. Heeft u naast de basisverzekering ook een aanvullende verzekering? Dan wordt het lidmaatschap in de meeste gevallen tot een bepaald bedrag vergoed. De exacte vergoeding is afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering die u heeft afgesloten. Wilt u weten welke vergoeding uw zorgverzekeraar biedt? Bekijk dan de vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging.

Vergoeding therapieën door patiëntenverenigingen

Sommige patiëntenverenigingen organiseren voor hun leden ook diverse therapieën. Zo organiseert een reuma patiëntenverenging onder andere een hydrotherapie welke is gericht op het beweeglijk houden van de gewrichten. Een therapie heeft als doel om klachten die veroorzaakt worden door een ziekte/aandoening te verminderen. Vanuit de basisverzekering wordt er geen vergoeding verstrekt voor deze therapieën. Maar mogelijk komt u wel in aanmerking voor een vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Voor een vergoeding vanuit een aanvullende zorgverzekering geldt geen eigen risico. Voor meer informatie over de exacte vergoeding per zorgverzekering kunt u de pagina ‘Vergoeding therapieën patiëntenverenigingen’ raadplegen.

Vergoeding cursussen patiëntenverenigingen

Zoals u heeft kunnen lezen houden patiëntenverenigingen zich bezig met een breed scala aan activiteiten en belangenbehartiging. Een onderdeel wat nog niet aan bod is gekomen is de organisatie van cursussen ter bevordering (preventie) van de gezondheid. Deze cursussen kunnen gericht zijn op zowel lichamelijke als psychische gezondheid. Er wordt onder andere geleerd om met de ziekte of aandoening om te gaan en er worden beweegprogramma’s gevolgd om klachten te verminderen. Ook voor cursussen geldt dat dit niet vergoed wordt door de basisverzekering. Wel ontvangt u mogelijk een vergoeding via uw aanvullende zorgverzekering waarbij geen eigen risico geldt. Lees voor de exacte vergoedingsvoorwaarden per zorgverzekeraar meer op de pagina ‘Vergoeding cursussen patiëntenverenigingen’.

Last Updated on 24 februari 2020 by Frans Kooning