Niet gecontracteerde zorg, slechte zorg aldus de minister.

Gecontracteerde zorg

Minister schippers heeft zojuist op de radio verteld een nieuwe polis te willen introduceren, een polis waarbij de zorgverzekeraar bepaald naar welke zorgverlener u gaat! Daaag, keuzevrijheid dus? Volgens minister Schippers niet, er komt een polis bij en mensen kunnen gewoon voor een andere polis kiezen, “ er komt een derde bij voor mensen die niet meer of slechte en ondoelmatige zorg willen betalen. Ofwel de zorg die niet gecontracteerd zou zijn zou slechtere zorg zijn? Een interessante stelling waarbij wij benieuwd zijn hoe de zorgondernemers hierop gaan reageren.

Want was het nou juist niet dat de zorgondernemers geen contract aangaan met de zorgverzekeraars omdat deze alleen maar lagere kosten willen en totaal niet naar de kwaliteit van de zorg kijken? Dat is wat wij tenminste terug krijgen van de zorgondernemers, nu volgens de minister is het dus slecht en ondoelmatig?

De minister heeft deze polis in het leven geroepen omdat er 1 miljard bespaard moet gaan worden op de zorg. Door doelmatiger te werken en zinnige zorg te vergoeden voorkomen we dat het eigen risico omhoog zou moeten of de premie van het basispakket verhoogd zou moeten worden.

Eerder vandaag zijn er al protesten onder diverse beroepsgroepen geweest die hun ongenoegen hebben uitgesproken over de plannen van de minister. De verpleeghuisartsen gaan woensdag een uur staken, de huisartsen wachten hier nog even mee, wel geven deze aan tegen de plannen te zijn.

De verpleeghuisartsen vinden dat de macht van de zorgverzekeraars alleen maar toeneemt en zijn bang dat ze straks hun patiënten   niet meer kunnen verwijzen naar hun zorgcollega’s die vaak in hetzelfde bedrijf gevestigd zijn.

 

Welke polissen kunt u straks kiezen voor de zorgverzekering 2015:

  • Naturapolis
  • Restitutiepolis
  • Nieuwe polis zonder keuzevrijheid,

Klik op de tekst om te zien wat deze polissen exact inhouden, over de laatste die zojuist is aangekondigd door de minister kunnen wij op dit moment niet veel meer melden behoudens dat er geen keuzevrijheid is voor de consument. Het lijkt te gaan om de eerder dit jaar ingevoerde budgetpolis, daar waar ook veel consumenten verplicht zijn om naar een ziekenhuis te gaan daar waar de zorgverzekering conctracten mee heeft en al eerder in opspraak kwamen door de vele extra kosten die mogeijk gemaakt werden indien men geholpen werd in een ander ziekenhuis dan waar de contracten mee zijn geweest. Naar aanleiding van die onduidelijkheden schreven wij al eerder: onduidelijkheden over de polissen.

Zodra wij meer nieuws hebben komen wij bij u terug, blijf ons volgen op de social media en reageer, want ook uw mening mag gehoord worden!

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.