Zorgpremie 2015 toch hoger dan verwacht?

Zorgpremie 2015

Aan het begin van deze maand liet de overheid nog weten dat zou door de invoering van een tijdelijke overheidsbijdrage de zorgpremie in 2015 met niet meer dan €20 gaat stijgen op jaarbasis. Het Centraal Planbureau maakte gisteren een voorlopige berekening en echter uit op een veel hogere premiestijging.

Uit de berekeningen van het CBP blijkt dat de nominale zorgpremie 2015 van gemiddeld €1.101 naar €1.245 stijgt. Dat betekent dus een stijging van €144 op jaarbasis. Het gaat om de zorgpremie die Nederlanders betalen aan zorgverzekeraars. De verzekeraars maken uiterlijk op 19 november 2014 de definitieve zorgpremies bekend. Volgens het CDA komt deze stijging vermoedelijk door de overheveling van de AWBZ-zorg van de overheid naar de zorgverzekeraars.

Onzekerheid zorgpremie 2015
In een brief aan de Kamer op 4 maart stelde staatssecretaris van Rijn al dat er nog veel onzekerheid bestaat over premiestijging. Deze onzekerheid is volgens van Rijn met name te wijten aan een reguliere premiestijging, door de stijging van de kosten in de zorg. Van Rijn stelt dat de premie als gevolg van de overheveling van de AWBZ (langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten) echter beperkt blijft tot maximaal €20. Hiermee komt de stijging van de zorgpremie lager uit dan de eerder berekende €50. Dit komt door een tijdelijke aanvullende rijksbijdrage van drie jaar. In combinatie met de berekening van het CPB zou dit betekenen dat een restbedrag van €124 aan stijging te wijten is aan de reguliere premiestijging.

Compensatie lagere inkomens
De CDA trekt het bedrag van het CBP in twijfel. “Het is een groot bedrag dat overgeheveld wordt naar de zorgverzekeraars. De minister denkt dat te kunnen opvangen met een bijdrage van het Rijk. Maar in 2015 gaat de premie al stijgen, kan je nagaan wat er gebeurt als de rijksbijdrage ook nog wegvalt”, zo meldt Kamerlid Hanke Bruins Slot tegen NU.nl. Staatssecretaris van Rijn heeft laten weten dat de lagere inkomensgroepen via de zorgtoeslag volledig gecompenseerd worden voor de stijging van de zorgpremie. Het CDA wil weten tot welk niveau dat dan gebeurt.

In een reactie aan NU.nl laat minister Edith Schippers weten de berekeningen van het CPB erg prematuur te vinden. “Het is heel voorbarig om nu al een berekening te maken, omdat de uiteindelijke premie nog afhangt van veel factoren.” Als voorbeeld noemt minister Schippers de winstcijfers van de zorgverzekeraars.

Bron: NU.nl