Zorgverzekeraars weten straks alles!

Zorgfraude wet

Dat de zorgverzekeraars een strijd voeren tegen de fraude met de declaraties en behandelingen is de laatste tijd al recentelijk naar buiten gekomen. De wijze waarop zij dit tot nu toe deden was al redelijk succesvol met in 2013 een bedrag van 9,4 miljoen euro aan declaraties teruggehaald, zie ook ons laatste artikel over zorgfraude. Nu heeft minister Schippers een wetsvoorstel ingediend voor het opvragen van medische gegevens van de patiënten door de zorgverzekeraars. 

De wetswijziging richt zich vooral op het hebben van een restitutiepolis waarbij de verzekerde de zorgverzekeringsnota zelf bij de zorgverzekeraar in moet dienen om het bedrag terug te vragen. Tot dusverre mocht de zorgverzekeraar niet in het dossier kijken of dit een correcte nota betrof gezien de behandelingen vertrouwelijk waren. Het is niet zo dat ze zomaar in een ieders dossier kunnen gaan kijken, maar enkel in uiterste noodzaak en bij verdenking van fraude.

De wijziging is het gevolg van een onderzoek (ibmg 2012) dat al eerder werd uitgevoerd en liet zien dat het een goed middel is om de fraude tegen te gaan. Het invoeren hiervan was destijds nog niet mogelijk, omdat deze wijziging dan eerst van kracht moet zijn.

De wijziging moet nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede kamer, alvorens dit doorgezet gaat worden. Is dit wel een goed plan? De zorgverzekeraar kan op basis van die gegevens straks ook zeggen dat men niet geaccepteerd gaat worden voor een bepaalde aanvullende verzekering?

Wij horen graag wat uw mening is omtrent deze ontwikkeling in de zorg!

Bron: Skipr

Last Updated on 10 september 2020 by Rob de Graaf

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.