Second opinion blijft behouden in de zorgverzekeringswet

Second opinion zorgverzekeringswet

Eerder schreven wij al dat de mogelijkheid tot het verkrijgen van een second opinion, ofwel een beoordeling van een tweede onafhankelijke arts die werkzaam is binnen hetzelfde vakgebied / specialisme als de eerst geconsulteerde arts, behouden zou blijven naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut Nederland. Zie ook: Second opinion blijft in basispakket.

Reactie minister Schippers op de brief van het Zorginstituut

Vandaag heeft ook minister Edith Schippers gereageerd middels een brief aan de tweede kamer waarin staat dat de huidige regeling van de second opinion op eenzelfde wijze zal worden gehandhaafd, zonder eventuele eigen bijdrage waar eerder nog sprake van zou zijn. Dit naar aanleiding van het rapport: “Zorginstituut Second opinion in de zorgverzekeringswet”.

Het zorginstituut geeft als reactie: ”Het heffen van een eigen bijdrage voor een second opinion is niet wenselijk, gezien dit de toegankelijkheid voor de patiënten verlaagt.” Het blijft het recht van de patiënt, welke ooit is voortgevloeid uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst.)

Het aanpassen van de mogelijkheid tot het wijzigen van de second opinion was een van de uitkomsten van het onderzoek waar men op zou willen bezuinigen in het basispakket om de zorgpremie betaalbaar te houden. Een second opinion is een van de meest aangevraagde onderzoeken waarbij de uitkomst in heel veel gevallen hetzelfde is dan van de eerste professional die hier onderzoek naar deed. Wel moet er gekeken worden naar de communicatie tussen de patiënt en de arts. Dit hoort beter te verlopen. Ook zouden de zorgverzekeraars zelf een toestemmingsvereiste of aanvullende voorwaarden op kunnen nemen in hun polissen.

Om een second opinion enkel uit te laten voeren in de academische ziekenhuizen heeft het Zorginstituut geen uitspraak over gedaan. Hier dient nog nader onderzoek naar verricht te worden om te kijken of dit een meerwaarde is voor de patiënt.

Bron: Skipr

Last Updated on 4 maart 2020 by Frans Kooning