Basispakket 2018, kan 318 miljoen goedkoper

basispakket kan goedkoper

In 2018 kan er 318 miljoen euro worden bespaard op het basispakket 2018, dit kan enkel plaatsvinden indien de regering alle adviezen van het Zorginstituut Nederland (ZiN) overneemt. ZiN heeft dit berekend aan de hand van de financiële effecten van de rapportages van het ZiN over de veranderingen in de basisverzekering, weet Zorgvisie te melden.

Onderzoek naar bestaande behandelingen binnen het basispakket.

De besparingen die ZiN wil bewerkstelligen komt voornamelijk door te kijken naar de effectiviteit en bewijzen voor de behandelingen die nu in het basispakket zitten. Zo is er sinds 2013 geen radiotherapie meer voor mensen met de ziekte van Dupuytren, daar er volgens onderzoek onvoldoende bewijs was voor deze behandeling. Door dit uit het basispakket te halen is er in 2015, 57 miljoen euro bespaard op de zorgkosten. In 2016 is het naar schatting 65 miljoen euro wat men kan besparen op de zorgkosten. Dit is dan ook wel direct de grootste kostenpost waar men op heeft kunnen besparen. Een ander mooi voorbeeld is de curatieve GGZ, waar volgens ZiN 25 miljoen op te besparen is door de zorg in huis te leveren in plaats van dure instellingen. Ook het verkorten van de lijnen tussen de huisartsenzorg  en de curatieve GGZ zal volgens het onderzoek geld opleveren.

Kanttekeningen van ZiN

De besparingen kunnen dus enkel worden behaald indien de regering naar het ZiN luistert, en vooral dit laatste is niet altijd het geval. Zo besloot minister Schippers onlangs dat de behandeling met nivolumab (tegen longkanker) wel toegelaten moet worden tot het basispakket. Echter heeft onderzoek uitgewezen dat de behandeling niet zou opwegen tegen de gezondheidswinst aldus ZiN. Van de 318 miljoen euro die er bespaard kan worden ligt hier een bedrag van 165 miljoen welke dus al niet bespaard kan worden.

 

 

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.