Zorgverzekeraars beperken keuze in gehoorapparaten

vergoeding hoortoestel

Bij gehoorverlies of andere gehoorproblemen kan een gehoorapparaat een goede uitkomst bieden. Om in aanmerking te komen voor een hoortoestel moet allereerst onderzoek worden gedaan door een audicien of een audiologisch centrum. Het onderzoek naar jouw gehoorprobleem (audiologische zorg) wordt altijd vanuit de basisverzekering vergoed, maar het gehoorapparaat zelf niet.

 

Pas wanneer uit audiologisch onderzoek blijkt dat er sprake is van een minimaal gehoorverlies van 35 decibel (dB), kan men eventueel in aanmerking komen voor een vergoeding van een hoortoestel. Mocht je hierop recht hebben, dan wordt 75% vanuit de basisverzekering vergoed. Dit is echter wel afhankelijk van welke zorgverleners/leveranciers in het contract van jouw zorgverzekeraar staan opgenomen. 25% van de aanschafprijs én het (verplichte) eigen risico komen voor eigen rekening, tenzij men (juist) aanvullend verzekerd is.

 

Aangezien hoortoestellen zeer prijzig kunnen zijn, is het verstandig om eens uit te vogelen bij welke zorgverzekering je de hoogste vergoeding krijgt en voor welk soort gehoorapparaat precies. Feit is namelijk dat wanneer je voor een hoortoestel kiest uit de door de audioloog voorgeschreven categorie en niet voor een toestel dat in de lijst van jouw zorgverzekeraar staat, je wellicht helemaal niks vergoed krijgt uit de basisverzekering. Ook niet als dit hoortoestel beter voldoet (en duurder is) dan een toestel uit deze lijst. Vaak moet je dan gedwongen genoegen nemen met een hoortoestel dat voor jou niet optimaal is of het gehele bedrag zelf betalen.

 

Ondanks een aanvullende zorgverzekering kunnen zorgverzekeraars jou dus alsnog beperken in de keuze van audiciens/audiologen (zorgverleners) en leveranciers van de hoortoestellen. Daarnaast valt bij sommige zorgverzekeraars de aanvullende vergoeding voor een gehoorapparaat samen met andere hulpmiddelen (zoals geneesmiddelen), dus ook hier moet op gelet worden bij het uitkiezen van een zorgverzekering. Welke zorgverzekeraar heeft nu eigenlijk de beste vergoeding voor de extra kosten (de 25% en eigen bijdrage) die komen kijken bij een hoortoestel? Hier kun je alle zorgvergoedingen vergelijken.

 

Om een goede keuze te kunnen maken, moet je weten welke verzekeraars bij welke audiciens contracten hebben afgesloten. Zo hebben zorgverzekeraars van de Achmea-groep contracten afgesloten met Beter Horen, Schoonenberg Hoorcomfort en SpecSavers. Onder Achmea vallen onder andere de zorgverzekeraars Avéro Achmea, FBTO, Zilveren Kruis en Interpolis. CZ-verzekeraars hebben soortgelijke contracten afgesloten, maar Schoonenberg Hoorcomfort valt hier niet onder. De VGZ-coöperatie heeft contracten met Beter Horen, HoorProfs, Schoonenberg Hoorcomfort en Van Boxtel. Hans Anders en SpecSavers zijn hier alleen gecontracteerd voor de categorieën 1, 2 en 3-slechthorenden. De meest bekende VGZ-verzekeraars zijn Univé en VGZ.

 

Wanneer je een hoortoestel aanschaft bij een niet-gecontracteerde audicien maar wel een restitutiepolis hebt, kun je overigens alsnog een vergoeding krijgen. Het gaat dan om een marktconforme vergoeding met aftrek van de eigen bijdrage, wat neerkomt op de 75%. Mocht de aanschafprijs van het hoortoestel hoger liggen dan deze marktconforme vergoeding, betaal je zelf het verschil. Met een naturapolis krijg je een lagere vergoeding dan met een restitutiepolis. Het voordeel van niet-gecontracteerde zorg is dat je meer keuzevrijheid hebt en dus niet bent gebonden aan enkel hoortoestellen die geleverd moeten worden door specifieke leveranciers. Nadeel hiervan is wel dat vergoedingen lager uit kunnen vallen en/of dat je nazorg en reparaties zelf moet betalen.

 

Voor kinderen tot 18 jaar wordt een hoortoestel vrijwel altijd volledig vergoed en gaat de eigen bijdrage niet op. 

Last Updated on 11 maart 2020 by Frans Kooning