Basispakket 2020, wat gaat er veranderen?

basispakket 2020

Het basispakket van de zorgverzekering wordt normaliter bepaald door de overheid gedurende het gehele jaar en gepresenteerd op Prinsjesdag voor het volgende zorgseizoen. In sommige gevallen worden er uitzonderingen gemaakt op de regel zoals per 1 april het geval is. Dan komt namelijk de CardioMEMS, een sensor die kan worden geïmplanteerd bij patiënten met chronisch hartfalen in de longslagader, voorwaardelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Dit laat minister Bruins van Medische Zorg vandaag weten.

Wat doet dit apparaat en voor welke zorgvragers gelden deze regels?

Dit apparaat zorgt ervoor dat de cardioloog directe informatie kan ontvangen over de status van het hartfalen van de patiënt. Dit zorgt voor een betere afstemming tussen de patiënt en de behandelaar, waardoor het aantal ziekenhuisopnames kan worden gereduceerd. De vergoeding voor deze behandeling zal komen uit het basispakket van de zorgverzekering en zal de komende vier jaar worden geëvalueerd, naar gelang de uitkomsten van de onderzoeken.

Wanneer komt een behandeling in aanmerking voor tussentijdse toelating in het basispakket 2020?

We zien dat er vanaf 2012 zo nu en dan behandelingen of therapie vormen worden toegelaten in het basispakket tijdens het zorgseizoen. Dit gaat om veelbelovende behandelingen of onderzoeken die zorgen dat de kosten gereduceerd kunnen worden of daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor behandelingen van de patiënt.  Sinds januari 2019 is men dan ook gestart met een subsidieregeling veelbelovende zorg, waar men aanspraak op kan maken op tussentijdse toelating.

Zijn er nog meer wijzigingen van het basispakket van de zorgverzekering?

Hieronder zie je de wijzigingen  van het basispakket 2020 die betrekking hebben op de zorgverzekering 2021

Update 5 april 2019:

Zorginstituut Nederland heeft een advies gegeven aan de minister om het middel durvalumab toe te laten treden per direct tot het basispakket. Dit is een middel dat gegeven kan worden bij longkanker welke een hoge ziektelast heeft, maar waarbij de behandeling wel op genezing is gericht. De behandelingen kosten respectievelijk € 35.000,- op jaarbasis per overlevingsjaar, wat relatief goedkoop is ten opzichte van andere varianten.

Update 29 april 2019:

De behandeling: Kunstmatige inseminatie voor alleenstaande vrouwen en lesbische stellen, zal in ieder geval tot 2021 blijven worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Nadat de minister in februari heeft besloten om dit te stoppen, is hij door onder meer politieke druk en druk vanaf de maatschappij op dit punt terug gekomen.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de zorgverzekering? Blijf ons dan volgen op zowel social media als onze website, ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Update 28 mei 2019:

Gisteren heeft minister Bruins aan de Tweede kamer laten weten dat er een uitbreiding komt in het basispakket van de volgende onderdelen voor de zorgverzekering 2020:

  • Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten treden toe tot het basispakket, dit resulteert in een verlichting van de zorg voor huisartsen met als doel dat de chronisch zieken en verstandelijk beperkte mensen langer in de thuissituatie geholpen kunnen worden.
  • Geregistreerde geneesmiddelen die te duur zijn, kunnen via een zijweg worden vergoed als dit door de (magistrale) apotheek bereid zal worden, de kosten zullen dan flink lager zijn dan die van de farmaceutische industrie.
  • Logeervergoeding van 75 euro per nacht voor maximaal drie nachten in plaats van vervoerskosten, zodat de zorgvrager indien meerdere behandelingen achter elkaar noodzakelijk in de buurt kan verblijven.
  • Niet Invasieve Prenatale Screening (NIPT)  blijft gehandhaafd tot 2020 middels een subsidie, wel blijft de eigen bijdrage gehandhaafd van € 175,-
  • Stoppen met roken programma’s, evenals de bijbehorende medicatie, zullen worden vrijgesteld van medicatie indien ingestuurd via de huisarts.

Last Updated on 29 maart 2020 by Frans Kooning

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.