Vergoeding fysiotherapie 2016

Vergoeding fysiotherapie?

De vergoeding fysiotherapie verschilt enorm per verzekeraar, binnen de vergoedingen vergelijker pagina kunt u bekijken wat uw zorgverzekeraar vergoedt omtrent deze behandeling. Omdat de vergoeding voor fysiotherapie een belangrijk onderdeel is van de zorgverzekering hebben wij deze ook opgenomen in de zorgvergelijker waar u eenvoudig uw zorgverzekering kunt vergelijken.

Vergoedingen van fysiotherapie; wat valt er onder fysiotherapie?

Bijna iedereen heeft weleens te maken gehad met fysiotherapie. Fysiotherapie is een behandeling die gericht is op het 'bewegend functioneren' van het menselijk lichaam. De fysiotherapeut behandelt de klachten van de patiënt door middel van aanpassingen in de houding en beweging van de patiënt d.m.v. massage, warmte en oefeningen. De klachten van patiënten die bij een fysiotherapeut komen, belemmeren vaak het dagelijkse functioneren van de patiënt.

 

vergoeding fysiotherapie

 

Wat is de doelstelling voor een fysiotherapeut?

Fysiotherapie heeft als primair doel om de patiënt zo normaal mogelijk te laten functioneren in zijn leefomgeving. De behandeling van de fysiotherapeut richt zich, in tegenstelling van wat veel mensen denken, niet op de aandoening van de patiënt. De fysiotherapeut richt zich op het beperken van de gevolgen van een aandoening met als doel mensen zo normaal mogelijk te laten bewegen en een zo normaal mogelijke houding te laten aannemen. De fysiotherapeut richt zich tijdens de behandeling op het herstel van de patiënt en begeleidt hem/haar onder andere met:

 • Het verbeteren van lichamelijke functies, zoals bijvoorbeeld coördinatie en kracht  
 • Het leren omgaan en leven met de aandoening.  

Voor wie is fysiotherapie bedoeld?

Veel personen hebben door een recente operatie of een aandoening veel last van het lichaam. De fysiotherapeut kan de patiënt hierbij ondersteunen, door samen te werken aan: spierkracht, conditie, coördinatie, houding, beweging en pijnvermindering.

Door de klachten kan een persoon vaak zijn dagelijkse activiteiten veel minder goed uitvoeren. Daarom is voor deze mensen fysiotherapie zeer aan te raden. De patiënten worden dan begeleid in bijvoorbeeld zitten, lopen, traplopen en staan. Voor de meeste mensen is dit een normale dagelijkse bezigheid. Voor mensen met een aandoening is dit vaak niet het geval. Fysiotherapie kan dan een uitkomst zijn en mogelijk kan deze de klachten zelfs verminderen of oplossen. 

Welke specialisaties zijn er binnen de fysiotherapie?

Binnen het beroep van de Fysiotherapie bestaan verschillende specialisaties, zoals:

 • Kinderfysiotherapie
 • Bedrijfsfysiotherapie,
 • Arbeidsfysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Oedeem therapie
 • Sportfysiotherapie
 • Bekken fysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Geriatrische fysiotherapie
 • Dierenfysiotherapie

Hierdoor is het zorgaanbod van de fysiotherapeut erg groot. 

Voor een overzicht waar voor de beste keuze voor fysiotherapie kunt u terecht op de pagina: Fysiotherapie 2016

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding fysiotherapie 2016 scoort gemiddeld: 38 2,6 5

Gemiddelde beoordeling
Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.