Nederlanders blijven altijd verzekerd, ook bij een achterstand

Nederlanders verzekerd

Nederlanders zullen verzekerd blijven, ook wanneer zij een betalingsachterstand van de zorgpremie hebben. Een ziekenhuis in Nederland zal en mag nooit een Nederlandse burger zorg weigeren omdat hij of zij een achterstand heeft met het betalen van de zorgpremie of wanneer hij of zij het eigen risico niet kan opbrengen.

Minister Schippers legde dit uit aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen die waren gesteld. De minister van Volksgezondheid gaf eerder aan fel van leer te trekken tegen chronische wanbetalers. Een hoeveelheid van 120.000 wanbetalers blijven al jaren buiten schot omdat zij simpelweg geen inkomstenbron hebben en vaak ook geen vaste verblijfplaats hebben.

Collectieve zorgverzekering

Hoe de minister deze groep wilt aanpakken, is nog niet helemaal duidelijk. Het ministerie van Volksgezondheid overweegt het opzetten van een speciale collectieve zorgverzekering welke enkel bedoeld is voor wanbetalers met een uitkering. Deze zorgverzekering zal de volmacht krijgen om een deel van de uitkering in te houden om zo de premie te betalen. Deze collectieve zorgverzekering is al eerder onder de aandacht gekomen, een feit blijft wel dat deze vele malen duurder uit zal pakken in verband met inhoudingen van boete’s. Een basispakket van een collectieve zorgverzekering zal mogelijk uitkomen op 140 tot 150 euro per maand.

Daarnaast zal vanaf komende zomer het College van Zorgverzekeringen tweemaal per jaar het inkomen van wanbetalers controleren. Wanneer er een verandering is in hun situatie, zoals een nieuwe baan, kan het CvZ overgaan tot het inhouden van salaris om zo de achterstand in te halen.

Hoe dan ook, er zullen geen maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat Nederlanders hun recht op zorg kwijtraken. De antwoorden van minister Schippers verzekerden de Tweede Kamer ervan dat zorg in Nederland voor iedereen beschikbaar zal blijven.

Het blijft dan ook verstandig om tijdig aan de bel te trekken indien u de zorgverzekering niet meer kunt betalen, ondanks een eventuele aanvulling van de zorgtoeslag.

Oprichter van ZorgverzekeringWijzer.nl, gespecialiseerd verpleegkundige van beroep. "Een website moet gemaakt zijn voor de patiënt (consument), dat laten we dan ook terugkomen op alle vlakken. Wij volgen al het laatste nieuws op de minuut, en delen dat graag met u!"

Heeft u vragen of tips, u kunt mij bereiken per e-mail.