Kan je de zorgverzekering niet meer betalen?

Allereerst is het natuurlijk een vervelende situatie indien u niet meer in staat bent de premie voor uw zorgverzekering te betalen. Het is heel belangrijk dat u hier zo snel mogelijk een oplossing voor gaat vinden. Er zijn een aantal zaken waar je direct actie op kan en moet ondernemen om grotere problemen te voorkomen.

Stap 1: Neem direct contact op met je zorgverzekeraar, deze kunnen in veel gevallen samen met je kijken naar een oplossing voor je problemen. Zij staan bijna altijd open voor het treffen van een regeling. Zij zien ook liever een goed plan, dan dat je alles laat oplopen en uiteindelijk wordt aangemeld als wanbetaler.

Stap 2: Bekijk alternatieven, hoe kun je de zorgpremie alsnog betalen, krijg je bijvoorbeeld al zorgtoeslag?

Wat gebeurt er als je de zorgverzekering niet meer kan betalen?

Het is gelukkig niet zo dat als u één keer niet op tijd kunt betalen, u aangemeld wordt als wanbetaler. Dit gebeurt pas na 6 maanden betalingsachterstand. Hieronder ziet u welk tijdspanne er ongeveer aan vast zit en waar je rekening mee kan houden.

  • Fase 1: Herinnering van je zorgverzekeraar dat de zorgpremie van de betreffende maand nog niet is ontvangen en of je deze zou willen betalen. Het termijn dat hier voor staat is ongeveer 21 dagen. Kan je hier niet aan voldoen, dan zal de zorgverzekeraar je een aanmaning sturen, let op hier kunnen al extra kosten voor gerekend worden en eventuele aanvullende verzekeringen kunnen worden ontbonden. Ook geeft de zorgverzekeraar in deze brief aan dat je contact moet opnemen indien je dit niet kan betalen, ze kijken dan samen naar een betalingsregeling.
  • Fase 2: Twee maanden, nadat je de eerste aanmaning hebt ontvangen, krijg je nogmaals de vraag vanuit de zorgverzekeraar of je de rekening kan en wil betalen. Ook bij deze brief zit vaak een addendum waarin staat wat je kan doen als je schulden hebt.
  • Fase 3: Vier maanden, na de eerste aanmaning, ontvang je de laatste brief van je zorgverzekeraar. Hierin staat wederom benoemd hoe je contact kan opnemen en wat je kunt doen om samen naar een oplossing te kijken. Hier zal ook in staan dat indien je de zorgverzekering niet kan of wil betalen, je na zes maanden zal worden aangemeld als wanbetaler bij het CAK.
  • Fase 4: Je wordt na zes maanden aangemeld als wanbetaler bij het CAK, dit kan veel (nadelige) gevolgen hebben, dit lees je verder in het volgende stuk.

Ben je aangemeld als wanbetaler?

Nogmaals, probeer dit echt te voorkomen, er zijn talloze oplossingen vanuit de zorgverzekeraars om hier niet voor in aanmerking te komen. De gevolgen van de titel “wanbetaler” kunnen dan ook fors zijn en ook altijd duurder! Hieronder een opsomming van de gevolgen:

  • Je blijft bij dezelfde zorgverzekeraar, echter betaal je fors meer, lees: € 175,20 per maand  (2024) voor enkel het basispakket van de zorgverzekering! De aanvullende verzekeringen zullen worden geannuleerd en je kunt hier geen gebruik meer van maken.
  • Je kan je zorgverzekering vergelijken, maar geen enkele zorgverzekeraar accepteert je vanwege de betaling achterstand totdat deze helemaal is opgeheven.
  • Je blijft de “duurdere” premie betalen, totdat je ook je betalingsachterstand volledig hebt afgelost, betaal je dit niet? Dan zal het CAK via het CJIB beslag kunnen leggen op je salaris of uitkering.

Denk je dat je ten onrechte wordt aangemeld als wanbetaler? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar of het CAK.

Wanneer kun je weer overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

Dit is pas mogelijk indien het bedrag volledig is afgelost bij de zorgverzekeraar, inclusief extra kosten zoals rente en / of aanmaning kosten. Voorheen kon je nog overstappen indien je in de schuldsanering zit of onder bewind bent gesteld via de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Echter zien wij vooral de laatste tijd dat dit niet meer mogelijk is en de zorgverzekeraars je niet zullen accepteren.

Nogmaals willen wij benadrukken, kun je de zorgpremie niet betalen, neem zo snel mogelijk contact op met je zorgverzekeraar!

Last Updated on 7 januari 2024 by Team ZorgverzekeringWijzer