Vergoeding Kraamzorg

Wat is kraamzorg?

Kraamzorg is zorg die gegeven wordt in de eerste periode na de bevalling. In deze acht dagen wordt kraamzorg gegeven door een kraamverzorgende of verpleegkundige. Dit kan thuis, maar ook in het ziekenhuis of een kraamhotel.

Hoe lang wordt kraamzorg thuis gegeven?

De kraamverzorgende komt de eerste week na de bevalling (max. 10 dagen) dagelijks bij de ouders in huis om te helpen met de verzorging van de baby. De kraamverzorgster heeft veel kennis over pasgeboren baby’s en pas bevallen moeders. Er wordt in Nederland door veel moeders gebruik gemaakt van kraamzorg. Het neemt namelijk veel werk uit handen voor de pas bevallen vrouw en het is tevens erg prettig als iemand je laat zien hoe je alles moet doen.

In Nederland zit standaard kraamzorg in het basispakket van de zorgverzekering

Hoe zit het met de vergoeding voor kraamzorg als ik bijvoorbeeld in het ziekenhuis beval?

Omdat er verschillende mogelijkheden in Nederland zijn om te bevallen, zijn ook de vergoedingen verschillend. Om meer informatie over de verschillende vergoedingen en mogelijkheden te geven zijn er verschillende categorieën opgesteld.

Valt kraamzorg onder het eigen risico?

Alle vormen van kraamzorg vallen onder het eigen risico. Daarnaast moet ook een wettelijk eigen bijdrage worden betaald.

Hoe en wanneer moet ik me aanmelden voor kraamzorg?

Tussen de tiende en de twaalfde week is het beste om een aanmelding te doen voor kraamzorg, bij de organisatie van je keuze. Na aanmelding ontvang je een bevestiging, waarmee je bent verzekerd van kraamzorg. Veel kraamzorgorganisaties hebben met bijna alle zorgverzekeringen een contract. Het kan voorkomen dat na het aanmelden nog contact opgenomen moet worden met de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen doet de kraamzorgorganisatie dit. Ook wordt in veel gevallen een online aanmeldservice aangeboden. In de zevende maand van de zwangerschap wordt er door de kraamzorgorganisatie contact opgenomen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. In de meeste gevallen is dit thuis. In dit gesprek wordt ook meer informatie gegeven over het doorgeven van de start van de bevalling en hoe de procedure is, wanneer de bevalling in het ziekenhuis zal plaats vinden.

Is er nog meer zorg waar een vergoeding voor wordt gegeven rondom de kraamperiode?

Onderaan dit artikel kun je meer informatie vinden over:

  • De nazorg die gegeven wordt door een kraamverzorgende wanneer het kindje naar huis komt
  • De geboorteuitkering bij adoptie
  • Lactatiekundige hulp bij borstvoedingsproblemen
  • Uitgestelde en aanvullende kraamzorg
  • Consultatie bureau

Wanneer maak je gebruik van het consultatie bureau?

Een consultatiebureau verzorgt, voor kinderen van 0 tot 4 jaar, de medische basiszorg en preventie:

  • Het is een instelling die gratis adviezen geeft en voor alle kinderen vanaf de geboorte tot 4 jaar toegankelijk is
  • De onderzoeken worden gedaan door de consultatiebureauarts en wijkverpleegkundige
  • De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd, bijvoorbeeld het kruipen, zitten, staan en lopen
  • Op het consultatiebureau krijgen de kinderen diverse vaccinaties o.a. tegen difterie, tetanus, polio en kinkhoest.