Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding hulpverlening door alarmcentrale 2019

Wanneer moet de alarmcentrale in het buitenland gebeld worden?

Bij hulpverlening door een alarmcentrale wordt meestal gedacht aan mensen die in het buitenland met autopech komen te staan of met een ongeval te maken hebben. Niet alleen voor autopech of een ongeval verleent een alarmcentrale hulp. Alarmcentrales bieden o.a. ook hulp bij:

 • het vervoer van iemand die overleden is in het buitenland
 • onverwachte ernstige familiesituaties in Nederland, in dit geval wordt er voor gezorgd dat mensen zo spoedig mogelijk terug in Nederland zijn       
 • een ramp waarbij Nederlanders zijn betrokken                            
 • bij een beroving                                                               
 • een alarmcentrale zorgt ook voor psychische bijstand, bijvoorbeeld in geval van ernstige calamiteiten. Er wordt informatie aan familieleden gegeven over de situatie van de mensen die bijvoorbeeld bij een ramp zijn betrokken
 • organiseren van gipsvluchten.

Welke alarmcentrales zijn er?

Bij grote rampen in het buitenland waar Nederlanders bij zijn betrokken, is hulp van een alarmcentrale erg belangrijk. Hulpverlening voor Nederlanders die in het buitenland betrokken raken bij een grote ramp zoals bijvoorbeeld bij een busongeluk, treinongeluk of een lawineramp wordt geregeld via het Protocol Coördinatie Calamiteiten Nederlandse Alarmcentrales. In Nederland zijn er vier grote alarmcentrales; Eurocross Assistance, SOS International, Mondial Assistance en de ANWB alarmcentrale. Eén van deze centrales heeft in één jaar de landelijke coördinerende rol, zodra er bij een ramp of calamiteit in het buitenland meer dan acht Nederlanders betrokken zijn. De coördinerende rol wordt jaarlijks door een andere alarmcentrale uitgevoerd.

hulpverlening door alarmcentrale zorgverzekering vergelijken 2019
De ANWB is één van de vier grote alarmcentrales

Is mijn zorgverzekering voldoende wanneer ik in het buitenland ben?

Een goede zorgverzekering en/of reisverzekering is belangrijk als je naar het buitenland gaat. Er kunnen zich vele situaties voordoen waarbij het nodig is dat er een alarmcentrale moet worden ingeschakeld. Als iemand onverzekerd is kan hij/zij te maken krijgen met hoge kosten die zelf moeten worden betaald. Bijvoorbeeld als iemand in het buitenland overlijdt en de overledene moet naar Nederland worden vervoerd, brengt dit hoge kosten met zich mee, tenzij iemand hiervoor is verzekerd.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding hulpverlening door alarmcentrale 2019 scoort gemiddeld: 2 5 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.