Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding nucleair geneeskundige 2019

Wat is een nucleair geneeskundige?

Een nucleair geneeskundige is een medisch specialist, die werkzaam is op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis. Hij/zij onderzoekt, stelt diagnoses en behandelt patiënten met behulp van radioactieve stoffen. Hij/zij maakt een verslag van het onderzoek voor de behandelend specialist. Door de straling die radioactieve stoffen geven is het mogelijk om bij de patiënt verschillende afwijkingen in de organen zichtbaar te maken. De onderzoeken met behulp van radioactieve stoffen richten zich o.a. op:

  • de werking van de organen
  • het gedrag van een tumor
  • veranderingen in de stofwisseling.

Een nucleair onderzoek wordt alleen door je behandelend arts aangevraagd als dit de beste en veiligste methode is voor onderzoek van je aandoening. De hoeveelheid radioactieve stof die wordt gebruikt voor een onderzoek is erg laag. Het merendeel van de radioactieve stoffen die worden gebruikt, zijn binnen een dag uit het lichaam verdwenen. Omdat de meeste radioactieve stoffen je lichaam verlaten via de urine wordt meestal aangeraden om na het onderzoek veel te drinken. Indien dit van toepassing op jou is, wordt je hierover  geïnformeerd. Bijwerkingen van dit onderzoek komen niet of nauwelijks voor.    

Welke onderzoek en behandeling (therapie) wordt door een nucleair geneeskundige uitgevoerd?

De radioactieve stof (radiofarmaca) wordt meestal in een bloedvat in de arm ingespoten. Het komt ook voor dat de radioactieve stof niet wordt ingespoten, je moet dan een capsule slikken waarin de stof zit. Door het bloed wordt de radioactieve stof naar het te onderzoeken orgaan getransporteerd. De radioactieve stof geeft gammastraling en betastraling af. Door de gammastraling kan worden vastgesteld waar de radioactieve stof in het lichaam is terecht gekomen en de hoeveelheid van deze stof. Met betastraling kan bijvoorbeeld een uitzaaiing of gezwel van binnenuit worden bestraald. Een nucleaire geneeskundige beschikt over de kennis om voor elk onderzoek de juiste dosis radioactieve stof te gebruiken. De radioactieve stof die wordt gebruikt is verschillend per onderzoek. Voor het onderzoek worden speciale camera’s gebruikt zoals een PET-camera of een gammacamera. Na inbreng van de radioactieve stof, zendt deze stof straling uit waardoor er met een speciale camera foto’s (scan) van een orgaan worden gemaakt. De nucleaire geneeskundige verkrijgt door de scan belangrijke informatie over de werking van bepaalde organen en het lichaam van de patiënt. De uitslag van een onderzoek wordt door je behandelend arts met je besproken. Indien je zwanger bent is het raadzaam om je behandelend arts hierover te informeren. Hij/zij zal in overleg met de nucleair geneeskundige en met jou bespreken of het onderzoek moet worden uitgesteld tot na de geboorte van je kind of dat er voor een ander onderzoek moet worden gekozen. 

Welke vergoeding wordt gegeven voor een behandeling door een nucleair geneeskundige?

Onderzoeken verricht door een nucleair geneeskundige worden altijd uitgevoerd na aanvraag door een medisch specialist. Deze onderzoeken worden in bijna alle gevallen vergoed vanuit het basispakket. Deze zorg maakt wel aanspraak op je eigen risico.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

  • 1 Helemaal niet
  • 2 Bijna niet
  • 3 Een beetje
  • 4 Grotendeels
  • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding nucleair geneeskundige 2019 scoort gemiddeld: 1 4 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.