Zorgpremie alarm!

Ontvang automatisch bericht indien alle zorgpremies bekend zijn!

Vergoeding is niet ingevuld.

Vergoeding psychiater 2019

Wat is een psychiater?

Mensen met een psychiatrische stoornis worden behandeld door een psychiater. De meeste psychiaters hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenen- of ouderenpsychiatrie. Omdat een psychiater een medisch specialist is mag hij/zij medicijnen voorschrijven. Enkele voorbeelden van psychiatrische stoornissen die door een psychiater worden behandeld:

 • depressies (stemmingsstoornissen) 
 • verslaving   
 • persoonlijkheidsstoornissen 
 • schizofrenie   
 • angststoornis
 • eetstoornis.                                                                                                                                                          

Een psychiater behandelt ook mensen met een neuropsychiatrisch ziektebeeld. Bij deze mensen zijn de psychiatrische symptomen onderdeel van een aandoening.

Welk onderzoek doet een psychiater?

Een psychiater kan o.a. werkzaam zijn in een ziekenhuis, in een instelling voor verslavingszorg of zich als zelfstandige vestigen. De patiënten die op het spreekuur op de polykliniek van een ziekenhuis bij de psychiater komen,  zijn bijvoorbeeld doorverwezen door de huisarts of een medisch specialist. De psychiater kan soms al na één gesprek een diagnose vaststellen. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig en nader onderzoek, voordat een diagnose wordt vastgesteld. Tijdens het gesprek met de patiënt vraagt de psychiater o.a. naar de klachten en let hij/zij op het gedrag van de patiënt. Vervolgonderzoeken kunnen bestaan uit beeldvormend onderzoek of bloedonderzoek. Om een beter beeld van de patiënt te krijgen, kan de psychiater de patiënt o.a. vragenlijsten laten invullen. Als de psychiater de diagnose heeft vastgesteld dan wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan o.a. bestaan uit het voorschrijven van medicijnen en/of diverse soorten gesprekstherapieën. Een patiënt kan ook met ECT (Electro Convulsie Therapie) worden behandeld. Op het hoofd van de patiënt worden plakkers geplaatst die voor een korte elektrische stroom door het brein zorgen, deze behandeling vindt plaats onder narcose. Deze behandeling wordt pas toegepast als voorgeschreven medicijnen niet voldoende effect hebben en wordt in Nederland niet vaak toegepast. Bij het behandelplan is het mogelijk dat er andere professionals worden betrokken, bijvoorbeeld een psychiatrisch verpleegkundige, een gedragstherapeut of een systeemtherapeut.                                                       

Wat is de vergoeding voor een behandeling bij de psychiater?

De zorg die wordt verleend door een psychiater, wordt onder bepaalde voorwaarden vanuit de basisverzekering vergoed. Een vergoeding voor medicijnen wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekeraar is niet verplicht alle medicijnen te vergoeden. Er kan voor worden gekozen alleen de goedkoopste variant van een medicijn te vergoeden. Voor bepaalde medicijnen betaalt je een eigen bijdrage. Bij enkele zorgverzekeraars kun je de eigen bijdrage verzekeren middels een aanvullende verzekering, er wordt een maximum bedrag per verzekerde per jaar vergoed. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat vermeld, onder welke voorwaarden je een vergoeding ontvangt voor zorg die wordt verleend door een psychiater. Hierin staat tevens vermeld wanneer je een eigen bijdrage moet betalen voor medicijnen.

Heeft dit artikel uw vraag beantwoord?

 • 1 Helemaal niet
 • 2 Bijna niet
 • 3 Een beetje
 • 4 Grotendeels
 • 5 Volledig beantwoord
Bedankt voor uw waardering!
Vergoeding psychiater 2019 scoort gemiddeld: 10 2,2 5

Gemiddelde beoordelingBeste bezoeker van ZorgverzekeringWijzer.nl, uw zorgverzekering vergelijken is bij ons geheel gratis! Dit is mede mogelijk doordat als wij eventuele klanten doorsturen naar sommige verzekeraars wij daar een vergoeding voor krijgen. Wij vragen u daarom om uw adblocker uit te zetten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van ZorgverzekeringWijzer.nl zodat dit een toegankelijk platform blijft voor iedereen

Via instellingen van uw adblocker kunt u deze uitzetten. Bedankt!

Vergelijking tussen verzekeraars

Maak een selectie uit drie verzekeraars die u naast elkaar wilt plaatsen voor een vergelijking.